Održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće

Grad Mursko Središće skuplja dobre primjere rada s mladima u Europi
22/09/2021
Zaključci 8. sjednice kolegija gradonačelnika
27/09/2021
Grad Mursko Središće skuplja dobre primjere rada s mladima u Europi
22/09/2021
Zaključci 8. sjednice kolegija gradonačelnika
27/09/2021

Održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće

Danas, 23. rujna održan je sastanak novoosnovanog Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće. Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana na svim razinama radi zaštite i spašavanja života i zdravlja građana, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama, katastrofama i to evakuacija, mobilizacija, žurna pomoć, prva pomoć, sklanjanje, uzbunjivanje i obavješćivanje, zaštita i spašavanje, zbrinjavanje. Stožer civilne zaštite osniva se Odlukom gradonačelnika. To je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Radom stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima gradonačelnik. Stožer Grada Mursko Središće spreman je odgovoriti na sve moguće ugroze sigurnosti. Dana 8. lipnja 2021. godine gradonačelnik Dražen Srpak donio je Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće.  Načelnik Stožera civilne zaštite određuje se iz redova operativnih snaga pa se tako za načelnika Stožera civilne zaštite Mursko Središće imenuje zapovjednik DVD-a Mursko Središće Rajko Bogdan, za zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite imenuje se Josip Sršan, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne. Za članove stožera imenovani su Ladislav Soke iz aspekta Ravnateljstva civilne zaštite, Neven Putar iz Hrvatske gorske službe spašavanja, Miljenko Vrbanec iz Policijske postaje Mursko Središće, dr. Stella Hoblaj iz područja zaštite zdravlja, Tomislav Blažon i Siniša Tropša iz sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva, Željka Rihtarec iz područja humanitarnog rada, Marko Strojko i Dražen Srša kao dokazani predstavnici vatrogasnih društava te Dragutin Stojko, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće.

Razlog današnjeg sastanka bilo je upoznavanje članova s radom stožera, koordinacija, zadaće i aktivnosti koje stožer provodite prezentacija protokola koji se u slučaju opasnosti ili ugroze aktivira. Prisutni su bili gradonačelnik Dražen Srpak, načelnik stožera Rajko Bogdan, zamjenik načelnika Josip Sršan te ostali članovi stožera Ladislav Soke, Nikola Želimorski iz HGSS-a, Miljenko Vrbanec, dr.Stella Hoblaj, Siniša Tropša, Drago Belše, Marko Strojko, Željka Rihtarec, Tomislav Blažon, Josip Sršan, Dragutin Stojko te Emilio Habulin iz tvrtke Defensor.

Stožer je tako osvježen novim kvalitetnim ljudima koji su na raspolaganju građanima.

Prošla, 2020. godina je u Hrvatskoj pokazala da pandemija i prirodne katastrofe mogu pogoditi svakoga, a slike prirodnih katastrofa iz Europe i svijeta koje su stizale do nas 2021. godine samo su nas dodatno na to podsjetile. Reakcija u takvim slučajevima mora biti brza i učinkovita.


Održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće / Galerija slika

Skip to content