Održana 13. sjednica gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Za sva pitanja oko priključenja na sustav aglomeracije treba se javiti međimurskim vodama
09/05/2023
U subotu 27. svibnja na Izletištu “Fusek” tradicionalni događaj “ŠTO SMO, KAJ SMO I KAK KUHAMO” i utakmica “Gornji i Donji kraj”
09/05/2023
Za sva pitanja oko priključenja na sustav aglomeracije treba se javiti međimurskim vodama
09/05/2023
U subotu 27. svibnja na Izletištu “Fusek” tradicionalni događaj “ŠTO SMO, KAJ SMO I KAK KUHAMO” i utakmica “Gornji i Donji kraj”
09/05/2023

Održana 13. sjednica gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održala se u ponedjeljak, 08. svibnja 2023. godine s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće s dvanaest točaka Dnevnog reda.

 

Prva točka Dnevnog reda bila je Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice Franciške Vida koja je podnijela ostavku na mjestu gradske vijećnice te prema Poslovniku Gradskog vijeća i Zakonu o lokalnim izborima člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a to je Julijan Varga koji je ujedno položio svečanu prisegu.

 

Prijedlog Odluke o izradi VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće bila je druga točka Dnevnog reda. Prostorni plan uređenja Grada Mursko Središće izmijenjen je posljednji puta 2021. godine, a ove Izmjene i dopune pokreću se  radi preispitivanja i utvrđivanja budućih uvjeta gradnje komercijalnih sunčanih elektrana, odnosno energana posebice u odnosu na njihovu udaljenost od mješovitih i stambenih zona građevinskih područja naselja te radi proširenja građevinskog područja naselja Peklenica uz dječji vrtić. Interes za gradnjom sunčanih elektrana značajno se povećao u posljednjih godinu dana, a istovremeno s time se sve više propituje mogući negativni utjecaj istih na stambenu funkciju naselja kao i negativni estetski utjecaj na vizuru i identitet naselja i potrebu tretiranja takvih lokaliteta herbicidima. Također, mještani naselja Hlapičina dostavili su Gradu Mursko Središće Peticiju protiv gradnje solarnih elektrana u Hlapičini u neposrednoj blizini kuća.  Navedena Odluka usvojena je većinom glasova.

 

Treća točka bila je Informacija o proširenju Gospodarske zone Brezje u Murskom Središću koju je dao gradonačelnik te je iznio kako je od Ministarstva poljoprivrede stiglo Rješenje za izdvajanje šumskog područja katastarske čestice u GZ Brezje površine 134009m2 za koju je 2022.g podnesen zahtjev od strane Grada za darovanje Ministarstvu državne imovine. Kako bi se postupak darovanja nastavio Grad Mursko Središće po Rješenju Ministarstva poljoprivrede trebao bi uplatiti naknadu za izdvajanje šume i šumskog zemljišta radi proširenja Gospodarske zone Brezje u roku od 30 dana i to u iznosu od 627.061,78 eura. Upućeni je Zahtjev Ministarstvu za umanjenje iznosa odnosno mogućnost za obročnu otplatu pošto visina navedenog iznosa nije predviđena u Proračunu Grada i predstavlja veliki financijski teret. Odgovor na upućeni Zahtjev očekuje se u narednih deset dana te će se na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća predložiti donošenje konkretne odluke o proširenju Gospodarske zone Brezje. Također, prije deset godina Grad Mursko Središće je proveo sličan postupak proširenja Gospodarske zone Brezje te je ta naknada iznosila šesterostruko manje odnosno 100 tisuća eura pa je shodno tome u Proračunu Grada u 2023. godini za navedeno planirano 120 tisuća eura. Gradski vijećnici navedenu informaciju primili su na znanje.

 

Četvrta točka Dnevnog reda koja je također usvojena većinom glasova bila je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće. U svibnju 2022. godine proveden je redovan posredni inspekcijski nadzor Službe za inspekciju lokalne i regionalne samouprave Ministarstva uprave i pravosuđa nad radom tijela Grada Mursko Središće te je sukladno dostavljenom Zapisniku od 14. travnja 2023. godine potrebno uskladiti postojeću Odluku o ustrojstvu upravnih odjela Grada Mursko Središće sa propisima, zakonom i općim aktima Grada.

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće usvojena je jednoglasno, a istu je potrebno uskladiti sa Zakonom prema uputi Porezne uprave.

 

Jednoglasno je usvojena i Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2022. godinu. Tako će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće dodjeliti sljedeća javna priznanja; Povelja „Počasni građanin  Grada Mursko Središće“ – Kristina Glavanić iz Općine Narda, Povelja „Lapornik“ – tvrtka I-kong d.o.o., Nada Turk, Media-Mix-Radio 105,
Slavko Bregović i  Nagrada „Magna cum laude“ – Edvin Nedeljko i Nikola Fučko.

 

Gradski vijećnici primili su na znanje Izvješće o radu trgovačkog društva Murs-ekom d.o.o. za 2022. godinu iz kojeg je bilo vidljivo da je komunalno poduzeće uredno poslovalo te ostvarilo manju dobit na kraju godine.

 

Isto tako, primljeno je na znanje Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesija na području grada Mursko Središće za 2022. godinu.

 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Mursko Središće usvojila se jednoglasno te su tako uz postojeće članove Vijeća kao novoimenovani članovi dva predstavnika Dobrovoljno vatrogasnog društva Mursko Središće.

 

Većinom glasova usvojena je i Odluka o kupnji odnosno stjecanju vlasništva nad nekretninama iza Lovačkog društva ZEC u stečaju, a sve u cilju posebnog interesa nekretnine za daljnji razvoj grada. Navedenom Odlukom omogućuje se Gradu Mursko Središće sudjelovanje u postupku stjecanja vlasništva te se ovlašćuje gradonačelnik za pristup držabi bude li to moguće obzirom što Grad nije vjerovnik.

 

Odluka o prodaji zemljišta u k.o. Mursko Središće također je usvojena većinom glasova, a ista se odnosi na imovinu koju je Grad Mursko Središće naslijedio od pokojnih  Jurović Dragutina i Jurović Marijana. Navedena imovina prodat će se putem javnog nadmetanja nakon brisanja zabilježbi nad nasljeđenim nekretninama, a prema Procjembenom elaboratu kojim je procjenjena vrijednost nekretnine. Grad Mursko Središće će obojci izgraditi nadgrobni spomenik i održavati grobove pokojnika.

 

Poslijednja točka Dnevnog reda bila je Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje u Murskom Središću gdje je u obuhvat navedene nadodana jedna katastarska čestica. Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo ovu Odluku.

Skip to content