Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Komunalno poduzeće Murs–Ekom proširuje svoju djelatnost na pogrebne usluge
08/10/2021
Potpisan ugovor za rekonstrukciju pješačke staze u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću
08/10/2021
Komunalno poduzeće Murs–Ekom proširuje svoju djelatnost na pogrebne usluge
08/10/2021
Potpisan ugovor za rekonstrukciju pješačke staze u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću
08/10/2021

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Dana 7. listopada, u četvrtak, s početkom u 17,00 sati u Centru za kulturu „Rudar“ održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, na kojoj je bilo 15 točaka. Tako je pod prvom točkom usvojen prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće.

Najvažnije izmjene su omogućavanje dogradnje Osnovne škole Mursko Središće, uređivanje zemljišta oko Sokolskog doma/stara sportska dvorana za potrebe apliciranja u EU fondove te omogućavanje prostorno planskim uvjetima gradnje Policijske postaje kod stanice za tehnički pregled. Na dnevnom redu je bilo također izvješće gradonačelnika te godišnja izvješća o radu gradskih ustanova: Dječji vrtić „Maslačak“, Gradske knjižnice i čitaonice i Centra za kulturu „Rudar“. Donesena je ciljana izmjena pravilnika o sufinanciranju djece u vrtiću pa je tako roditeljima koji oboje rade u inozemstvu također osigurano 50% sufinanciranja ekonomske cijene boravka djeteta iz gradskog proračuna.

Pod točkom šest usvojen je polugodišnji obračun proračuna. Grad je u prvom polugodištu poslovao odlično te ostvario višak od 4.030.700,97 kn. Stanje žiro računa sa 30.06.2021.g. bilo je 6.534.202,92 kn i nema nikakvih dugovanja. Pod točkom devet podržan je prijedlog imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Međimurske vode d.o.o. koji prema sporazumu grupe općina u ovom mandatu daje Općina Selnica te je tako potvrđen njihov prijedlog da to bude Nikola Hren iz Selnice.

Pod točkom deset također je uvedena ciljana dopuna Odluke o komunalnom redu, jer do sada komunalni redar nije imao mogućnost uredovanja, tj. opominjanja i kažnjavanja domaćinstva koja ne održavaju dvorišta, vrtove i druge površine ispred građevina ili slične površine uz javne površine ili površine javne namjene uz svoje posjede. Jedna točka bila je odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini.

Nakon provedene javne rasprave u kojoj je na gradsku adresu s više eminentnih naslova stigla podrška te nakon sjednice Povjerenstva za preimenovanje i imenovanje ulica i trgova koja je jednoglasno potvrdilo prijedlog da u centru grada dobijemo trg prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Gradsko vijeće je većinom glasova to isto potvrdilo. Trg Franje Tuđmana proteže se parkiralištem uz rijeku Muru, dijelom parcele uz Centar za kulturu „Rudar“, bivšom klaonicom Hoblaj koju je grad otkupio, prostorom spomenika braniteljima – Piramida i tržnicom. Također će se postaviti na jednom dijelu tog prostora bista prvog hrvatskog predsjednika. Pod točkom trinaest ustrojeni su odbori kao radna tijela Gradskog vijeća u kojima su predstavnici većine, oporbe, a i više politički neopredijeljenih, ali stručnih osoba.

Gradsko vijeće također je donijelo odluku da se naplata poreza na potrošnju nadalje prepušta poreznoj upravi. Pod zadnjom točkom odlučeno je da se započinje postupak osnivanja Savjeta mladih kao savjetodavno tijelo gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, a sve u cilju ostvarivanja njihovih ciljeva i potreba.

Sjednica je naravno započela aktualnim satom na kojem je bilo postavljeno veliki broj pitanja te će pitanja i odgovori gradonačelniku u idućim danima biti dostupni javnosti.

Skip to content