OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – savjetnik za društvene djelatnosti i protokol

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme
30/06/2023
Ljeto uz Muru Koncert ŽELJKA BEBEKA i Murski wine fest
30/06/2023

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – savjetnik za društvene djelatnosti i protokol

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće, za radno mjesto:

1.Savjetnik za društvene djelatnosti i protokol – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutne
službenice na koje se osoba prima u službu do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno
prestanka njegove službe.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne stručne
uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće, i
to za radno mjesto:

– Savjetnik za društvene djelatnosti i protokol:

1.Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski
studij ekonomske struke
2.najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. položen državni ispit
4.poznavanje rada na računalu
5.položen vozački ispit B kategorije

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


DOKUMENTI VEZANI UZ OGLAS:

Skip to content