OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola s područja grada
28/06/2023
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – savjetnik za društvene djelatnosti i protokol
30/06/2023
Jednokratna novčana pomoć za učenike srednjih škola s područja grada
28/06/2023
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – savjetnik za društvene djelatnosti i protokol
30/06/2023

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće, za radno mjesto:

1.Viši administrativni referent – 1 izvršitelj/ica – radi poslova čiji se opseg privremeno povećao na
vrijeme od šest (6) mjeseci i koje se može produžiti još šest (6) mjeseci
Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne stručne
uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće, i
to za radno mjesto:

– Viši administrativni referent:

1.Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij
ekonomske, upravne struke ili druge društvene struke
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. položen državni ispit
4. položen vozački ispit B kategorije
5. poznavanje rada na računalu

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku
od godine dana od prijma u službu.


DOKUMENTI VEZANI UZ OGLAS:

Skip to content