Oštečenja na 209 zbog projekta aglomeracije

WC na Šetnici svete Barbare od danas u funkciji
07/06/2022
PREDAJA PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (TUČA) GRAD MURSKO SREDIŠĆE
08/06/2022

Oštečenja na 209 zbog projekta aglomeracije

Zbog učestalih opravdanih primjedbi od strane lokalnog stanovništva prema Hrvatskim cestama, a jedna od tih je danas proslijeđena Gradu Mursko Središće, Grad danas ponovno traži od svih uključenih u Projekt aglomeracije odgovarajući pristup, a sve u svrhu što manjih problema za stanovništvo.

Grad Mursko Središće nije naručitelj projekta pa stoga ni nema neki posebni alat kojim bi mogao naložiti određene radnje kojima bi se stanje popravilo međutim unatoč tome se vrlo aktivno uključujemo kroz prisustva na koordinacijama projekta te u svakodnevnoj komunikaciji s naručiteljem, izvođačima, nadzorom i policijom.

Danas je ponovno gradonačelnik kontaktirao sve gore navedene te ih zamolio da se žurno reagira kako bi se stanje isto tako žurno i popravilo.

Gradonačelnik je poslao dopis prema Međimurskim vodama, izvođaču Tegri, nadzoru i Policiji, a navedeni dopis donosimo u nastavku.


DOPIS OŠTEČENJA AGLOMERACIJA
Skip to content