Pitanja sa 22. sjednice gradskog vijeća održane elektronskim putem

22. digitalna sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
19/10/2020
[ II. JAVNI POZIV ] za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
19/10/2020

Pitanja sa 22. sjednice gradskog vijeća održane elektronskim putem

U sklopu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održane elektronskim putem vijećnik Matija Varga postavio je gradonačelniku pitanje koje glasi: ”Pošto stanovnici grada Mursko Središće i okolice odlaze s djecom na Gradske bazene “Marije Ružić” Čakovec u grad Čakovec, kada će se pokrenuti izgradnja barem jednog bazena u gradu Mursko Središće? Također, spomenuti ću kako je vladajuća koalicija imala izgradnju bazena i u točci unutar plana i programa za mandatno razdoblje (što i nije loša ideja, dapače dobra je), neposredno prije lokalnih izbora u RH. Dakle, bilo bi fenomenalno da se točka iz plana realizira.”

 

Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio mu je sljedeće:” Drago mi je što po drugi put postavljate isto pitanje iako je na njega bilo već odgovoreno. Također mi je drago što Vam se sviđa jedna od točaka iz programa koja, citirano s predizbornog letka, glasi: „Stvaranje prostorno planskih pretpostavki za gradnju gradskih bazena“. Obzirom što smo na jednom od prošlih vijeća usvojili izmjene prostornog plana Grada Mursko Središće, a i Vi ste tom vijeću nazočili i glasali vjerujem da znate da smo tim izmjenama učinili upravo to što piše na predizbornom letku, a to je stvaranje prostorno planskih pretpostavki za izgradnju bazena. Već kad ste prošli put postavili to pitanje, odgovorio sam da je u programu bilo ispunjenje prostornoplanskih uvjeta, a sama gradnja bi bila od privatnih investitora ili mogućom prijavom na natječaje EU fondova. U perspektivi kada se riješimo troškova velikih I neizbježnih investicija (aglomeracija I sanacija cesta) može se eventualno razmišljati I o financiranju iz gradskog proračuna. Iz ovoga proizlazi da je i ta točka programa ispunjena kao što vjerujem da znate da su i sve ostale za koje je bilo mogućnosti također ispunjene. Pritom Vas želim podsjetiti da je to završetak opremanja Gospodarske zone Brezje u kojoj su u potpunosti rasprodane sve čestice, grade se proizvodne hale te je pokrenuto proširenje zone. Centar za kulturu je završeni i u potpunosti je promijenio kulturni sadržaj grada. Novi dječji vrtić je izgrađen i radi. Teretni promet je prepolovljen i Vlada je donijela odluke u smjeru gradnje mosta i zaobilaznice. Aglomeracija s pročistačem voda se izvodi, a za ulicu Matije Gupca potpisani su ugovori za izgradnju. Kupljeno je komunalno poduzeće, oprema se i u tri godine će se za tristo posto povećati njegova vrijednost.

Po svim naseljima rekonstruirani su i opremljeni društveni domovi. Kupljen je Spomen dom rudarstva. U suradnji sa ŽUC-om po dionicama se rade pješačko biciklističke staze od Hlapičine do Križovca. Promijenjena je javna rasvjeta po svim naseljima. Poticaji za rušenje i obnovu starih kuća te gradnju i kupnju prvih nekretnina se provode i pokazali su se kao pun pogodak. Prije desetak dana potpisan je ugovor s HT-om za PRŠI – projekt izgradnje širokopojasnog interneta za Grad Mursko Središće i gornjo međimurske općine – investicija od 57 milijuna kuna. Jedna od točaka bila je briga za djecu, mlade i umirovljenike koja se iskazuje kroz razne oblike pomoći kao što su besplatne bilježnice, udžbenici, topli obrok, pomoći srednjoškolcima, studentima, bonovi za umirovljenike s manjim mirovinama, poticaji za mlade,…Postali smo Grad prijatelj djece i osnovali Društvo “Naša djeca”.

Povećali smo sufinanciranje vrtića na 60%. Sa Županijom kao osnivačem Osnovne škole već duže vrijeme dogovara se izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole i time dobivanje mogućih prostora za pokretanje srednje škole. Ako se to neće realizirati od strane Županije kao osnivača Grad će zatražiti da preuzme osnivačka prava nad Osnovnom školom Mursko Središće i zatim sam pokrenuti taj projekt. Jedna od točaka također je bila pomoć kod gradnje sportskih objekata te je tako završeni ribički dom, na korištenje su date nove sportske prostorije na NK Rudaru, a čeka nas još minimalno jedna faza gradnje krova i tribine. Također se pomažu s kapitalnim donacijama svi ostali sportski klubovi koji u svom vlasništvu imaju objekte, a kupljeno je zemljište i pokrenute su aktivnosti oko gradnje planinarskog doma. Financiranje sportskih, kulturnih, tehničkih udruga višestruko je povećano te one postižu odlične rezultate radeći na promociji grada Mursko Središće. Jedna od točaka u programu je bila revitalizacija Majura u Štrukovcu i Hlapičini koji su više puta bili prijavljivani u razne fondove, međutim zbog ciljeva Europske unije nažalost projekti nisu dobili dovoljan broj bodova ali se od njih ne odustaje i dalje se traže mogući izvori financiranja ili putem EU projekata ili putem nacionalnih sredstava. Jedna od točaka programa bila je i osnivanje gradskog radija..

To je odmah nakon izbora i pokrenuto međutim iz Agencije za elektroničke medije dva puta je stigao isti odgovor, a to je da nema slobodne frekvencije ali i tu postoji dalje želja i ideja da se u skoroj budućnosti nađe model za jedan takav gradski medij moguće i uspostavom internetskog radija. Kao što vidite iz priloženog program je u potpunosti već sad ispunjen, osim u minimalnom djelu na kojeg nismo imali utjecaj. Uz to želim napomenuti da je uz sve to nabrojeno učinjeno još mnogo toga što nije bilo u predizbornom programu, kao na primjer: obnovljena zgrada stare škole te preseljenja gradska uprava i time otvoren prostor za sve državne i županijske urede na jednom mjestu, kroz projekt Ministarstva kulture prije par dana završena je instalacija nove kino opreme pa se tako sada mogu prikazivati svi filmovi kao i u Cinestaru, vraćeno je vađenje krvi u gradsku ambulantu te je kupljen analizator za brže pretrage, radi se na spajanju šetnice sa svetomartisnkom Murom, u potpunosti je obnovljena grobna kuća i okoliš za groblje Peklenica Križovec, izgrađen je zid urni na groblju u Murskom Središću, kupljene su rashladne komore, uspješno je prijavljeni projekt za izgradnju kompostane i kupnju novih vozila za Murs ekom, provode se projekti kroz EU sredstva u gradskom vrtiću u iznosu od više milijuna kuna, a također već drugi ciklus projekta Zaželi – pomoć starijima i nemoćnima kroz koji je zaposleno 10 žena, a 60 korisnika dobiva pomoć i njegu, obnovljene su skele, kroz energetsku učinkovitost obnovljena je zgrada DVD-a, kupljena su i opremljena mala navalna vozila za DVD Križovec i Peklenicu te nova kombi vozila za DVD Peklenica i DVD Mursko Središće, a Križovec će biti na redu iduće godine, izgrađeni su i rekonstruirani vjerski objekti kao na primjer kapelica sv. Josipa Radnika, obnovljena fasada na crkvi sv. Ane u Hlapičini, obnovljen Vidrov pil u Peklenici i Tri pila u Murskom Središću te još neki manji poklonci, klimatizirana je crkva u Štrukovcu, kroz više faza završava se projekt Etno kuće, iz Robnih rezervi nabavljen je čamac za spašavanje na rijeci Muri, šetnica uz rijeku Muru stalno se nadopunjuje s novim sadržajima – Street work out, oslikane klupice, postavljene ležaljke, otvorena je željeznička stanica za putnike, u potpunosti je obnovljeni javni wc, kupljeno je zemljište u samom centru – klaonica bivše mesnice Hoblaj. U ovom mandatu uz to pokrenute su vrlo značajne gospodarske aktivnosti, kroz privatnu stanogradnju, gradnju privatnog dječjeg vrtića, doma za starije i nemoćne, trgovačkog centra te investicija u gospodarstvu te to također svjedoči o dobroj ulagačkoj klimi u našem gradu. Stalno napominjemo da nam je ravnomjerni razvoj grada vrlo važan te je po naseljima realiziran niz projekata od njihovog interesa i značaja kao što su ulaganja u pješačke staze, ceste, udruge, društvene domove, a koje zbog njihove brojnosti nećemo zasebno spominjati. Temeljem pobrojanog sami ocijenite je li i u kojem postotku program izvršen iako mandat nije gotov. “

 

Drugo pitanje koje je vijećnik Matija Varga uputio gradonačelniku bilo je: “Pošto se puno govori o projektu: (1) tj. tijeku izrade studije izvodljivosti te se (2) razrađuju rješenja spoja željezničke pruge Zabok – Krapina i Varaždin – Golubovec, najzahtjevnije dionice te (3) se govori o strateškom državnom projektu povezivanja gradova vlakovima na koridoru: Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb …, hoće li vladajuća koalicija u Gradu Mursko Središće poduzeti sve da se uvrstiti i GRAD MURSKO SREDIŠĆE u projekt tj. u studiju izvodljivosti, te da tako bude (i grad Mursko Središće) u strateškom državnom projektu povezivanja gradova vlakovima na koridoru: Mursko Središće – Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb?”

Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je: “Da je željeznička pruga u Murskom Središću već 125 godine je svima manje-više znano. Njezin značaj kroz povijest je bio raznolik ali slobodno možemo reći uglavnom s velikim značenjem u vrijeme kada su na ovom području radili veliki gospodarski subjekti koji su za svoju djelatnost nužno trebali željeznicu. Najveći su bili Međimurski ugljenokopi, a preko rijeke Mure rafinerija u Lendavi. Uz to djelomično se željeznicom otpremalo i poljoprivredne proizvode, a najviše šećernu repu. Vjerujem da Vam je poznato da ovih gospodarskih subjekata više nema te da je u Lendavi kraj željezničke pruge i ne postoji daljnja povezanost prema Europskoj uniji. Iz ovoga proizlazi da je zapravo riječ o slijepom kolosijeku. Da nam je očuvanje željezničkog prometa važno dokazali smo kroz protekle godine u komunikaciji s HŽ-om te je tako gradonačelnik višekratno odlazio u Zagreb i na koncu uspio dogovoriti uspostavu željezničkog prometa s Lendavom u Republici Sloveniji. Isto tako smo nakon dugo godina ponovno otvorili željezničku postaju za putnike. Navodite da su u tijeku izrade studije izvodljivosti te se razrađuju rješenja spoja Zabok – Krapina i Varaždin – Golubovec te da se govori o strateškom državnom projektu povezivanja gradova vlakovima na koridoru Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb, a što je ako dobro razumijemo bila inicijativa trojce župana – županije Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske. Pa kao što vidite uglavnom je riječ o gradovima sjedištima županija i mislimo da je to bila intencija jer se onda lokalnim željezničkim prometom povezuju manji gradovi i općine s gradovima sjedištima županija. Naravno da ne bismo imali ništa protiv međutim s obzirom na sve argumentirano nismo sigurni koliko je to realno.  Želim Vam puno uspjeha u Vašem radu.”


U sklopu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održane elektronskim putem vijećnica Franciska Vida postavila je gradonačelniku pitanje koje glasi: ”Zanima me samo da li je došao odgovor iz Ministarstva poljoprivrede i gospodarstva u vezi mojeg amandmana, u vezi genetsko modificirano organske hrane (GMO). Pošto je prošlo dosta vremena od mojeg postavljenog pitanja, zanima me samo da li je stigao  odgovor na postavljeno pitanje ili je još u postupku rješavanja.” Gradonačelnik Dražen Srpak je odgovorio: “Odgovor Ministarstva poljoprivrede još uvijek nije stigao te je isto u postupku rješavanja.”

 

Vijećnik Ivan Goričanec upitao je gradonačelnika “U pisanoj formi predložio sam (15.06.2020.) da se bar jedna od HALDI na području grada sačuva, pročisti, dotjera, biološki osmisli i vodi briga o njoj. Puno kasnije na stranicama Javne ustanove u Križovcu pročitao sam da je Grad Mursko Središće proglasio godinu 2020.godinom HALDI. U kojim aktivnostima na terenu ili bilo gdje drugdje se praktično vidi – prepoznaje djelovanje nekoga/nečega u godini HALDI?” Gradonačelnik Dražen Srpak dao je sljedeći odgovor: “Halde na području grada Mursko Središće su u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske te bi za bilo kakve radnje na istima trebali dobiti dozvolu, a što nije jednostavno. Vezano uz proglašenje 2020. godine – Godinom haldi, Javna ustanova za zaštitu prirode „Međimurska priroda“ snima film vezan uz isto, a čije se predstavljanje planira na blagdan sv. Barbare. Grad Mursko Središće se uključuje na način da daje potrebne informacije za izradu promotivnih materijala, promociju,…  no isto tako, zbog novonastale situacije vezane uz bolest Covid 19 aktivnosti su ograničene. Čuvanje rudarske baštine nam je u fokusu već desetak godina i upravo u tom cilju kupili smo Spomen dom rudarstva te uspješno prijavili u Interreg taj projekt pa će se tako putem njega opremiti Spomen dom rudarstva i dovršiti Spomen park naftaštva (bijelo rudarstvo) u Peklenici. Isto tako podržavamo Vašu ideju oko revitalizacije neke od haldi te smo već prije desetak godina prostorno planskom dokumentacijom haldu Udarnik predvidjeli za neke sadržaje povezane s rudarstvom međutim i ona je u privatnom vlasništvu.”

 

Vijećnik Ivan Goričanec također je postavio pitanje: “O problematici nepodnošljivog smrada u zraku tokom noći (zanimljivo da je to redovito tokom noći) sam već u dva navrata govorio – upozoravao na sjednicama Gradskog vijeća. Smradljiv udar se parcijalno pojavljuje u ljetnim noćima, jesen je pravilo, a zima je maksimum!!!!! Rublje koje se suši na balkonima, terasama ili dvorištima redovito peremo još jednom, prozore zatvaramo na najjače:—–(((((((. Prvi odgovor je bio SANDOZ nas guši, cigani kure… , međutim to sad traje već godinama, a kako smo i mi poput vas pješaci/šetači provjerili smo desetak puta kako se gotovo u pol grada to ne osjeća. Živimo samo jedne živote i doista je NEDOPUSTIVO da nečija bahatost ili arogancija gazi po svom s mega nebrigom za druge oko sebe. Problem se očito zbiva u prstenu od 500 – 1000 metara na području ulica Poljske, Marka Kovača, Slatine, R. Končara. Može li se izvor konačno zapečatiti/neutralizirati ZAUVIJEK???” Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je: “Kod različitih prijava takve vrste komunalni redar Grada Mursko Središće redovito izlazi na teren te u okviru svoje ingerencije djeluje, a gradonačelnik je tražio i asistenciju policije zbog nedostatnih ovlasti komunalnog redara u otkrivanju i djelovanju počinitelja. To se je pokazalo učinkovitim. Usprkos tome neodgovorni građani nastavljaju raditi takve stvari – spaljivanje, zagađenje,… Ljubazno Vas molimo, u slučaju da imate saznanja, da prijavite komunalnom redaru kako bi on mogao djelovati. Također, Grad Mursko Središće na različite načine stalno upozorava građane da se to ne radi –  putem medijskih članaka, priopćenja, izrađeni su letci na romskom jeziku, bio je sazvan Zbor građana, …”

Skip to content