POČETNA KONFERENCIJA Projekta “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0009) –25.03.2021.

Postavljena antistres podloga na street workout vježbalištu u Murskom Središću
25/03/2021
Uručena Odluka o darovanju stare sportske dvorane
28/03/2021
Postavljena antistres podloga na street workout vježbalištu u Murskom Središću
25/03/2021
Uručena Odluka o darovanju stare sportske dvorane
28/03/2021

POČETNA KONFERENCIJA Projekta “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0009) –25.03.2021.

Priopčenje za medije:

POČETNA KONFERENCIJA Projekta “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0009) –25.03.2021.

U Centru za kulturu „Rudar“ Mursko Središće u četvrtak 25. ožujka 2021. godine održana je početna konferencija projekta “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0009).

Početnoj konferenciji nazočili su gradonačelnik Grada Mursko Središće i predstavnik skupštine Murs-ekom d.o.o. Dražen Srpak, zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak, načelnik općine Vratišinec Zdravko Mlinarić, pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije Sandra Golubić, predstavnici komunalnog poduzeća Čakom te predstavnice Regionalne razvojne agencije Međimurja REDEA-e.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće i predsjednik skupštine Dražen Srpak istaknuo je „Komunalno poduzeće Murs-ekom d.o.o. vrlo je aktivno u pridobivanju i povlačenju sredstava iz Europske unije i to predstavlja put koji diktira značajniji razvoj komunalnog poduzeće. Grad Mursko Središće s Općinama Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec otkupio je komunalno poduzeće Murs Ekom pred tri godine i u međuvremenu značajno povećao njegovu vrijednost. Kupnja dva komunalna vozila i modernizacija voznog parka jako je lijepa vijest, a uz sufinanciranje iz Europskih fondova izgradit će se i kompostana. Nastavak je to politike Grada kojoj je cilj podizanje ekološkog standarda, a koja se uz unaprjeđenje komunalne usluge reflektira i kroz saniranje odlagališta smeća Hrastinka i aglomeraciju.“

U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o. odobren je projekt “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ ukupne vrijednosti 2.115.766,67 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose: 2.115.766,67 kuna. Visina bespovratnih EU sredstava iznosi  1.480.000,00 kuna. (intenzitet potpore 69,95%)

Trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. 15. travnja ove godine prijavilo je projekt “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS-EKOM d.o.o.“ referentni broj: KK.06.3.1.18.0009 potpisan je 03. rujna 2020. godine. Projekt se provoditi u trajanju od 15 mjeseci na području 4 JLS – Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica i Općina Vratišinec gdje korisnik pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom, čime je obuhvaćeno 3875 korisnika kućanstva i oko 150 pravnih osoba.

U sklopu projekta nabavit će se dva nova komunalna vozila nosivosti 18 tona, za odvojeno sakupljanje otpada s nadogradnjom zapremnine 16m3. Jedno nabavljeno vozilo s nadogradnjom prvenstveno će se koristiti za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (BKO), a drugo će se koristiti za sakupljanje ostalih frakcija korisnog otpada. U razdoblju provedbe projekta očekujemo rast odvojenog sakupljenog biootpada, odnosno nakon provođenja ovog projekta očekujemo rast odvojenog sakupljanja otpada za 22% godišnje u prvoj punoj godini nakon provedbe projekta odnosno 129 tona korisnog otpada godišnje. Nabavit će se komunalna vozila s novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš.

Svrha Projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu što će dugoročno doprinijeti ponovnoj uporabi otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. U sklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga.

Modernizacijom voznog parka povećat će se efikasnost poslovanja komunalnog poduzeća, podići razina komunalne usluge za građane grada Murskog Središća, općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec te će djelatnicima biti olakšano obavljanje svakodnevnih radnih zadaća.

Skip to content