PONOVLJENI JAVNI POZIV za predlaganje imena šetnice uz Rijeku Muru

Čeka nas još jedan uzbudljiv kino vikend u Centru za kulturu „Rudar“
15/10/2021
Ulica Matije Gupca dobiva fini sloj asfalta
15/10/2021
Čeka nas još jedan uzbudljiv kino vikend u Centru za kulturu „Rudar“
15/10/2021
Ulica Matije Gupca dobiva fini sloj asfalta
15/10/2021

PONOVLJENI JAVNI POZIV za predlaganje imena šetnice uz Rijeku Muru

Pozivaju se zainteresirani građani, udruge, ustanove, poslovni subjekti i drugi oblici organiziranja građana s prebivalištem i sjedištem na području Grada Mursko Središće da najkasnije do 15.11.2021. godine u Ured Grada Mursko Središće na adresu: Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće dostave prijedloge za imenovanje šetnice uz rijeku Muru. Prijedlozi moraju biti obrazloženi te trebaju sadržavati elemente koji su od povijesnog, kulturnog, sportskog, društvenog ili drugog značaja za Grad Mursko Središće

Dostavljene prijedloge imenovanja šetnice uz rijeku Muru ocijenjivati će Povjerenstvo za preimenovanje i imenovanje novih ulica na području Grada Mursko Središće imenovano Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće.

          Nakon analize i ocjenjivanja pristiglih prijedloga Povjerenstvo za preimenovanje i imenovanje novih ulica na području Grada Mursko Središće upućuje Gradskom vijeću prijedlog za imenovanje šetnice uz rijeku Muru koji je ocijenjen kao najbolji i najprikladniji.

Podnositelju prijedloga za imenovanje šetnice uz rijeku Muru koji je ocijenjen kao najbolji i najprikladniji i temeljem kojeg će se šetnica imenovati isplatiti će se simbolična nagrada u visini od 1.000,00 kuna.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADSKO VIJEĆE

Skip to content