Ponovo kreće vlak za Lendavu

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće
11/05/2023
Još jedna serjojnska sreda – koncert Aline i Julie Gubajduline
12/05/2023

Ponovo kreće vlak za Lendavu

Prijavljuje se tržnica, Etno kuća, Suzbijanje komaraca i vatrogasna oprema u Interreg EU fondove

 

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće vijećnica Marijana Breglec uputila je gradonačelniku sljedeće pitanje: „Obzirom što je otvoreni javni poziv Interreg Hrvatska – Slovenija zanima me priprema li Grad Mursko Središće kakve prijave i što se planira prijaviti?“. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako se priprema nekoliko prijava na Interreg-ove. Planira se prijaviti ono što smo već i prije pokušavali, a to je gradska tržnica te će se tako u suradnji i partnerstvu s Občinom Lendava te s Gradom s kojim smo pobratimljeni, a to je Ozalj i Občinom Metlika u Sloveniji prijaviti taj projekt. Drugi projekt koji se planira prijaviti je vezani uz komarce „Stop komarci“ te to zajedno prijavljujemo s Redeom, Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije, Občinom Beltinci i slovenskim Nacionalni laboratorij te bi se kroz taj projekt sufinancirale mjere oko suzbijanja komaraca. Također se planira prijaviti projekt gdje je tema voda – rijeka Mura te bi se vezano uz to prijavila Etno kuća i organiziranje radionica izrade nekadašnjih autohtonih murskih čamaca, a na navedenom projektu partneri bi bili Etnografski muzej iz Slovenije, Občina Škocjan i Grad Karlovac. U četvrtom projektu surađuje se kao podrška DVD-u Mursko Središće gdje će se nabavljati oprema koja im je potrebna, a ići će u projekt s Gradom Čakovcem, Občinom Lendava i Javnom vatrogasnom postrojbom, a isti se odnosi na zajedničku zaštitu od požara.

 

Vijećnik Kristijan Antolović postavio je gradonačelniku sljedeće pitanje – „Od 2014. do pandemije je ponovno vozio vlak za Lendavu dok je početkom pandemije došlo do prekida te linije, a zbog ulaska Hrvatske u Schengen sigurno bi sad bio veliki interes za tom linijom. Pitam može li se to riješiti?“ Gradonačelnik je odgovorio kako smatra da je ta pružna veza veoma važna pogotovo za Lendavu. Također je naveo kako je Gradu Lenti iz Mađarske predložio spajanje pruga da bude jedna objedinjena linija između triju zemalja. Istaknuo je također da je vezano uz ponovno uvođenje linije Čakovec – Mursko Središće – Lendava bio nekoliko puta na sastanku u Hrvatskim željeznicama te kako je isto urodilo plodom te se tako vlak odnosno navedena linija ponovno uvodi i to s 10. prosincem ove godine.

Skip to content