Potpisan ugovor o izgradnji pješačke staze u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću

Pješačkim putem spojene Ulica Ruđera Boškovića i Slatine
07/05/2021
PREDAJA PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (MRAZ)
07/05/2021
Pješačkim putem spojene Ulica Ruđera Boškovića i Slatine
07/05/2021
PREDAJA PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (MRAZ)
07/05/2021

Potpisan ugovor o izgradnji pješačke staze u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću

Ulice Matije Gupca u Murskom Središću najstarija je ulica i najzahtjevnija za rekonstrukciju. Infrastruktura ulice u najvećoj se mjeri razvila još dok su jedino prometalo u Murskom Središću bila zaprežna kola, pa je ulica u mnogim dijelovima uska. Sanacija ulice nije zahvaćena projektom „Aglomeracija Mursko Središće“, već troškovi sanacije padaju na Grad Mursko Središće. Grad Mursko Središće odradio je kompletni postupak javne nabave za izradu tampona, asfaltiranja i izgradnje oborinske odvodnje te je 01. listopada 2020. godine potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Matije Gupca u vrijednosti od 3,2 milijuna kuna.

Danas, 6. svibnja 2021. potpisan je i ugovor o izgradnji pješačke staze u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću. Ugovorna cijena radova je 1.059.885,00 kuna bez uračunatog PDV-a. Sredstva za financiranje realizacije ovog projekta u Proračunu su Grada Mursko Središće za 2021. godinu.

Troškovi razmještanja ograda, razmještanja stupova električne mreže, rušenja ograda u dužini od 300 metara, ponovnog građenja i otkupa zemljišta koštali su ukupno približno pola milijuna kuna. Zbog vrlo uskog postojećeg koridora, najveća dosegnuta širina u najužim dijelovima (što je referentna širina za projektiranje cijele ulice) je 6,5 metara.  Iako bi u nekim dijelovima mogla biti šira, prema zakonu ulica mora cijelom dužinom imati istu širinu.

Najstarija ulica u Murskom Središću tako će osim fekalne kanalizacije, novih plinskih i vodovodnih instalacija, novog sloja asfalta dobiti i pješačku stazu. Ukupni troškovi sanacije, asfaltiranja i izgradnje pješačke staze za Grad Mursko Središće iznose preko pet milijuna kuna. Ulica koja je godinama najproblematičnija dobit će novo ruho, a s obzirom što se nalazi nadomak šetnice uz Muru koja plijeni sve većim brojem sadržaja, ne sumnjamo da će biti i jedno od poželjnijih lokacija za život u Murskom Središću.

Skip to content