Potpisan Ugovor o javnoj nabavi građevinskih radova izgradnje kompostane Mursko Središće

ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA
08/02/2021
Zaključci 99. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
08/02/2021
ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA
08/02/2021
Zaključci 99. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
08/02/2021

Potpisan Ugovor o javnoj nabavi građevinskih radova izgradnje kompostane Mursko Središće

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ potpisan je ugovor o javnoj nabavi građenja postrojenja za biološku obradu i odvojeno sakupljenog biootpada – kompostana.

Ugovor za građevinske radove izgradnje kompostane potpisan je u ponedjeljak 08. veljače 2021. godine u Centru za kulturu „Rudar“ Mursko Središće. Potpisivanju Ugovora nazočili su gradonačelnik Grada Mursko Središće i predsjednik skupštine Murs-Ekom d.o.o. Dražen Srpak, direktor komunalnog poduzeća Murs-Ekom Josip Sršan, načelnik Općine Selnica Ervin Vičević te direktor tvrtke Hidroing d.d. Danijel Risek.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 2,6 milijuna kuna, uz intenzitet potpore od 50,00%.

Izgradnjom i opremanjem Kompostane Mursko Središće izgradit će se novo postrojenje za obradu biootpada kapaciteta 1700 tona godišnje, ukupne površine od 6006 m2. Kompostana će se izgraditi na lokaciji Martinska 151 A u Murskom Središću, uz reciklažno dvorište. U okviru kompletnog projekta izgradit će se sljedeći dijelovi građevine: ulazno – izlazna zona s vagom, garderoba i ured, sanitarni čvor, ploha za pripremu otpada, ploha za pripremu drevnog otpada(sječke), ploha za biostabilizaciju i kompostiranje, ploha za naknadno postupanje, manipulativne površine te uređene zelene površine.

Cilj projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ je dodatno podizanje svijesti korisnika kompostane na području našega grada i smanjivanje odlaganja za 870 tona u prvoj punoj godini (2023.), a do 2028. prihvatilo bi se i obradilo 1620 tona biootpada godišnje. Isto tako bi se projektom ostvario cilj odvojenog sakupljanja otpada i povećanje uključenosti domaćinstva u sustav odvoza biootpada.

Skip to content