Pozitivno poslovanje Grada Mursko Središće u 2020. godini

Prijave za uskrsnice za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće do 16. ožujka 2021.
13/03/2021
Aktualni sat – 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Franciska Vida
14/03/2021

Pozitivno poslovanje Grada Mursko Središće u 2020. godini

Jedna od glavnih točaka na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće bilo je izvršenje proračuna Grada Mursko Središće za 2020. godinu. Poslovanje Grada Mursko Središće je dobro i stabilno. Na računu je trenutačno 6.3 milijuna kuna i nema nikakvih nepodmirenih obveza. Izvršenje proračuna također ukazuje da je poslovanje dobro i uredno.

U 2020. godini zabilježeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 32.050.082,74 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 25.137.513,70. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 6.912.569,04 kuna, a preneseni manjak iz prethodnih godina (nastao je zbog projekata realiziranih u 2019. godini za koje su novci stigli 2020. godine) iznosi 6.148.295,35 kuna.

Na kraju godine rezultat poslovanja Grada Mursko Središće s proračunskim korisnicima je višak u iznosu od 764.273,69 kuna, pri čemu je sam Grad Mursko Središće ostvario višak od 833.569,62 kune. Sveukupni prihodi bili su na razini 99.62 % od planiranih, što ukazuje na uravnoteženost proračuna, dok su ukupni rashodi bili 96,68 % od planiranih, što je dobar podatak u usporedbi prihoda i rashoda.

Možemo zaključiti da je unatoč velikim investicijama, te s pojačanim financiranjem sportskih i kulturnih udruga, većim ulaganja u djecu, mlade i umirovljenike, poslovanje Grada uredno i stabilno.

Skip to content