POZIV za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za prijem u službu
12/05/2023
Poziv mladim obiteljima – najmoprimcima s područja Grada Mursko Središće
12/05/2023

POZIV za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Temeljem članka 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 144/22), Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gradu Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 24/22), te sukladno prilogu 7. Pravila za provođenje postupaka jednostavne nabave Programa ruralnog razvoja – Natječaja za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za Projekt Rekonstrukcije sportske dvorane u Sokolski dom – centar društvenog, kulturnog i sportskog života, (RR-07.04.01.03.0-08), Grad Mursko Središće kao javni naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave, te objavljuje sljedeći

P O Z I V za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, 144/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno 200.000,00 kn, odnosno manja od 66.360,00 eura, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova, uzimajući u obzir načelo transparentnosti te jednake mogućnosti sudjelovanja na tržištu svih zainteresiranih gospodarskih subjekata, provodi se postupak javnom objavom poziva na dostavu ponuda i/ili dokumentacije o nabavi na mrežnim stranicama Javnog naručitelja Grada Mursko Središće.


Skip to content