Priča o spajanju staze Svetomartinska Mura i šetnice uz Muru se nastavlja

Rok prijave za jednokratnu novčanu pomoć za studente s područja grada Mursko Središće do 16. listopada 2020.
28/08/2020
Drveni čamac ponovo u gradskoj lučici
03/09/2020
Rok prijave za jednokratnu novčanu pomoć za studente s područja grada Mursko Središće do 16. listopada 2020.
28/08/2020
Drveni čamac ponovo u gradskoj lučici
03/09/2020

Priča o spajanju staze Svetomartinska Mura i šetnice uz Muru se nastavlja

Osnovna koncepcija spajanja dviju staza je revitalizacija postojećih poljskih, šumskih i servisnih puteva i ribičkih staza. Kako bi se unaprijed predvidjeli i zadovoljili svi preduvjeti za spajanje staza danas je održan sastanak na kojem su nazočili predstavnici Hrvatskih voda, načelnik Općine Sv. Martin na Muri Dražen Crnčec s pročelnicom, ravnatelj Javna ustanove za zaštitu prirode Siniša Golub sa suradnicima, projektant Lorand Klemenčić te gradonačelnik Dražen Srpak s pročelnicima.

Na sastanku je postignuti zajednički dogovor o načinu na koji će se realizirati spajanje dviju šetnica. Projektant će izraditi idejno rješenje spajanja dviju šetnica temeljem kojeg će se zatražiti posebni uvjeti građenja od Hrvatskih voda, Javne ustanove za zaštitu prirode i svih potrebnih javnopravnih tijela, a nakon čega će se izraditi troškovnik te će se pristupiti rješavanju imovinsko pravnih odnosa prije same gradnje. Nakon izrade troškovnika i rješavanja imovinsko pravnih odnosa Grad, Općina i Hrvatske vode pristupit će sklapanju sporazuma o zajedničkom financiranju radova pri čemu će se omjer financiranja utvrditi temeljem duljine staza. Grad će također Hrvatskim vodama uputiti zamolbu za uvrštavanje investicije u plan izgradnje za 2021. godinu.

Prije nekoliko mjeseci od strane Grada Mursko Središće i gradonačelnika Dražena Srpaka pokrenuta je inicijativa o spajanju dviju staza – šetnice uz rijeku Muru i staze Svetomartinska Mura, što je načelnik Općine Sveti Martin na Muri Dražen Crnčec prihvatio.

„Želimo spojiti dvije šetnice na korist građana, turista, Grada i Općine. Poučne staze zanimljiv su način prezentacije nekog mjesta ili najčešće povijesnih, prirodnih i kulturnih vrijednosti. Priča se nastavlja te je želja da se iduće godine na proljeće taj projekt, možda ne u cijelosti, ali barem da se pusti u funkciju da bi te dvije šetnice odnosno poučne staze bile spojene.“ – istaknuo je gradonačelnik Dražen Srpak

„Općina Sv. Martin na Muri je odmah prihvatila ideju o povezivanju eko turističke poučne staze Svetomartinska Mura i šetnice uz rijeku Muru. Kako bi još više oplemenili novu turističku atrakciju želja nam je da se u tu cijelu priču uključi proširenje staze do naselja Lapšina. Time bismo dobili više od 10 kilometara dodatnog turističkog sadržaja.“ – istaknuo je načelnik Dražen Crnčec.

Za dobru poučnu stazu potrebna su dva uvjeta. Prvi je prekrasan i miran krajolik, a drugi zanimljiva tema odnosno priča koju će staza pričati. Kada se spoje te dvije staze dobivamo više od 10 kilometara kvalitetnog turističkog sadržaja. Na eko turističko poučnoj stazi nalazi se mlinarska hiža, skelarska kuća, Centar za posjetitelje – etnografska zbirka… Na rudarsko murskoj stazi po kojoj se dijelom prostire šetnica uz Muru, nalazi se inovativna turistička infrastruktura od novo izgrađenog ribičkog doma na ŠRC „Zalešće“, spomen doma rudarstva, zvonik sv. Barbare, skela „Fusek“…

Ravnatelj Javne ustanove za zaštitu prirode Siniša Golub pohvalio je inicijativu o spajanju te istaknuo da mu je drago da priča o spajanju staza ide u pravom smjeru. Na način na koji se žele urediti staze biti će primjer za cijelu Hrvatsku s obzirom što se u prvim koracima brine o zaštiti prirode.

Na sastanku je dogovoreno da se sljedeći tjedan prođe cijela trasa spajanja staza kako bi se prije samog idejnog rješenja dobio uvid u stvarno stanje terena.

 

Skip to content