Prijave za uskrsnice za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće do 16. ožujka 2021.

Aktualni sat – 25.sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Kristijan Antolović
13/03/2021
Pozitivno poslovanje Grada Mursko Središće u 2020. godini
13/03/2021
Aktualni sat – 25.sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Kristijan Antolović
13/03/2021
Pozitivno poslovanje Grada Mursko Središće u 2020. godini
13/03/2021

Prijave za uskrsnice za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće do 16. ožujka 2021.

Prijave za uskrsnice za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće do 16. ožujka

 

Grad Mursko Središće je za umirovljenike s područja grada Mursko Središće čije mirovine ne prelaze 2.500,00 kuna i ove godine osigurao bonove za Uskrs. Bonovi za Uskrs ovih godina iznosili su 80 kn, 100 kn i 120 kn ovisno o visini mirovine.

 

Od ove godine bonovi za Uskrs se povećavaju i to s 80,00 kn na 100,00 kn, s 100,00 kn na 120,00 kn i s 120,00 kn na 140,00 kn. Pravo na uskrsnicu ( bon u trgovini KTC d.d. Mursko Središće) mogu ostvariti umirovljenici čija mirovina iznosi manje od 2.500 kuna i to prema sljedećim kriterijima:

 

            – mirovina do 1.500,00 kuna – bon u vrijednosti od 140,00 kuna

            – mirovina od 1.500,00 do 2.000,00 kuna – bon u vrijednosti od 120,00 kuna

            – mirovina od 2.000,00 do 2.5000,00 kuna – bon u vrijednosti od 100,00 kuna

 

Potvrde o visini mirovine (zadnji izvadak iz banke ili pošte) umirovljenici mogu dostaviti u Podružnicu umirovljenika Mursko Središće u uredovnim danima (utorak i petak) do 16.03.2021.g od 08:00 do 12:00.

Skip to content