Sanacija i rekonstrukcija raskrižja u centru grada

Taylor Scarlett iz Kanade pamtit će da se udala u Murskom Središću
18/02/2021
Upućena zamolba Postaji prometne policije za kontrolu nadzora brzine u Murskom Središću
22/02/2021

Sanacija i rekonstrukcija raskrižja u centru grada

U Multimedijalnoj dvorani Centar za kulturu „Rudar“ na temu rekonstrukcija raskrižja u centru grada na državnoj cesti D209 danas, 19. veljače 2021. godine, održan je sastanak na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, pročelnik Ureda grada Miljenko Štefanić, v.d. pročelnik Odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan, Davor Bobičanec, rukovoditelj Hrvatskih cesta Varaždin, direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak sa suradnicima Dario Ban i Kristijan Vuk, direktor Međimurja plina Nenad Hranilović, ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije Ljerka Cividini, direktor Elektre Čakovec Mladen Hren sa suradnikom Damirom Srpakom, policijski službenik za sigurnost i prevenciju PU Međimurske Kristijan Višnjić sa suradnicom, direktor tvrtke Tegra Ivan Kolarić, voditelj gradilišta Aglomeracija Mursko Središće Vlado Držanić.

 

Hrvatske ceste završavaju projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju raskrižja u centru grada te se ove godine očekuje izdavanje građevinske dozvole i provođenje javne nabave za radove. Prema planu Hrvatskih cesta radovi na rekonstrukciji planiraju se u prvoj polovici 2022. godine nakon završetka zimske službe, a prije početka turističke sezone. Na predmetnom raskrižju izvršit će se semaforizacija i ugradnja otoka za usporavanje prometa. Izvođenje aglomeracije na dijelu raskrižja između ŽC 2003 i DC 209 planira se početkom travnja ove godine.

U ulici Josipa Broza Tita aglomeracija izvodit će se van turističke sezone, što znači da će se dio radovi izvoditi do mjeseca lipnja, a drugi dio će započeti u rujnu pa do početka zimske službe. Prije početka zimske službe dionica na kojoj će biti postavljena fekalna kanalizacija mora biti sanirana i funkcionalna za promet.

 

Završetak radova i asfaltiranje na navedenoj ulici planirano je u prvoj polovici 2022. godine. U Frankopanskoj ulici planiraju se radovi,izmjena plinskih instalacija te djelomična rekonstrukcija podzemne niskonaponske mreže, koji će se izvršiti do sredine svibnja 2021. godine. U istoj ulici završetak aglomeracije s asfaltiranjem očekuje se u mjesecu listopadu 2021. godine. Kompletna Frankopanska ulica dobiva novi asfaltni sloj.

 

U Martinskoj ulici trenutno se izvodi fekalna kanalizacija u sklopu aglomeracije Mursko Središće. Također, mijenjat će se plinska mreža. Završetak aglomeracije s asfaltiranjem i kompletnim novim slojem asfalta duž cijele Martinske ulice planira se izvesti do kraja listopada 2021. godine.

Skip to content