Sigurniji promet u Murskom Središću

Šetnjom novom trasom šetnice u Murskom Središću odali počast rijeci Muri
18/04/2021
Započelo uređenje novog dječjeg igralište kod Etno kuće
20/04/2021
Šetnjom novom trasom šetnice u Murskom Središću odali počast rijeci Muri
18/04/2021
Započelo uređenje novog dječjeg igralište kod Etno kuće
20/04/2021

Sigurniji promet u Murskom Središću

Grad Mursko Središće još je u veljači ove godine organizirao sastanak s ciljem smirivanja prometa i pružanja sigurnosti svim građanima, a na 102. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika doneseni su zaključci koji su rezultat te inicijative. U Ulici Slatine u Murskom Središću nedavno je otvoren novi dječji vrtić, što je dovelo do povećanog prometa u Poljskoj ulici. Zbog toga je zadužen  Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pribavljanje tri ponude za izradu projektne dokumentacije za pješačku stazu u Poljskoj ulici. Također, u svrhu povećanja sigurnosti prometnim će se elaboratom limitirati brzina kretanja vozila na 40 km/h. Zbog povećane brzine u ulici Marka Kovača prvobitno je bilo planirano izgradnja kružnog toka. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste MŽ naručeni je projekt izgradnje kružnog toka, međutim u procesu projektiranja i geodetskih izmjera utvrđeno je da se na prostoru križanja ulica Poljska – Slatine – Marka Kovača ne može izgraditi kružni tok odgovarajuće veličine, a što je potrebito zbog prometa teretnih vozila koji prometuju prema Gospodarskoj zoni „Brezje“ i „Slatine“.

 

U nastavku je očitovanje projektanta u kojem je vidljivo da se predlaže alternativno rješenje „konzolni semaforski stup i ravni semaforski stup sa svjetlosno prometnim znakom i preventivnim radarskim mjeračima s pokazivačem brzine kretanja vozila“,  što u naravi znači da će se postaviti semafor na tipku za pješake te radarski mjerač brzine koji u slučaju ne poštivanja ograničenja pali crveno te se u tom slučaju vozilo u potpunosti mora zaustaviti. Na taj način osigurava se sigurnost prelaska pješaka i vrlo učinkovito ograničenje brzine kretanja vozila. U tu svrhu naručeni je glavni projekt i elaborat za postavljanje tih uređaja, a postavljanje će se financirati u omjeru 50% – 50% što će biti definirano sporazumom između Grada Mursko Središće i Županijske uprave za ceste MŽ.

Na 102. stručnom kolegiju ujedno je i prihvaćena ponuda o priključenju na priključna mjesta za semafor na križanju ulice Marka Kovača, Poljske ulice i Ulice Slatine. Povećat će se sigurnost i u drugim dijelovima grada i gradskih naselja, pa je prihvaćena ponuda za priključenje kamere na ulazu u naselje Štrukovec i za kameru u Martinskoj ulici. Ujedno, prihvaća se ponuda za kućišta, nosača i pripadajuće opreme za smještanje stacionarnog radarskog uređaja za mjerenje brzine vozila s uključenom montažom. Također, nakon završetka sanacije, u Ulici Matije Gupca prometnim elaboratom ograničit će se brzina kretanja vozila na 40 km/h.

Na svim ostalim ulazima u gradskim naseljima postaviti će se vibro trake za usporavanje prometa. U cilju usporavanja i sigurnosti prometa također će se rekonstruirati glavno raskrižje te će se postaviti semafori i otoci, a ujedno završava javna nabava za gradnju staza od Slemenica do Murskog Središća. Prometnim elaboratom definirat će se iscrtavanje 6 novih pješačkih prijelaza.


OČITOVANJE PROJEKTANTA:

IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA S OBORINSKOM ODVODNJOM
NA LC 20003 U MURSKOM SREDIŠĆU (postojeće raskrižje triju ulica;
ulica Marka Kovača, ulica Slatine i Poljske ulice)

Poštovani,

Na mjestu postojećeg raskrižja triju ulica (ulica Marka Kovača, ulica Slatine i Poljske
ulice) planirana je IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA S OBORINSKOM
ODVODNJOM NA LC 20003 U MURSKOM SREDIŠĆU.

Nakon izrade Idejnog projekta utvrđeno je da se ne mogu postići „Projektno-oblikovni
elementi kružnog raskrižja zbog minimalnog vanjskog polumjera kružnog raskrižja
Rvmin=16 m za mjerodavno vozilo tegljač s poluprikolicom duljine do 16.50 m. S
obzirom na važnost Županijske ceste (LC 20003) koja se spaja na DC 209, prometno
opterećenje i da se na istoj nalazi Gospodarska zona Brezje Grada Mursko Središće
smatramo da drugačiji tip kružnog raskrižja (manji vanjski polumjer kružnog raskrižja s
povoznim središnjim otokom) neće zadovoljiti. Osim navedenog problema javlja se
nemogućnost kvalitetne izrade razdjelnih otoka (iskustveno min. duljine 12 m, širine 2
m kod prijelaza pješaka/biciklista) za sigurnije prelaženja pješaka i biciklista, time se
ne bi povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Razdjelni otoci se ne mogu izvesti
zbog imovinsko-pravnih odnosa (isključivo na mjestu postojećih ograda i kuća) jer oni
također ovise o izradi širine kolničkog traka na ulazu/izlazu u/iz kružnog kolničkog
traka. Kako se ne mogu zadovoljiti odgovarajuće širine kolničkog traka na ulazu/izlazu
u/iz kružnog kolničkog traka za mjerodavno vozilo smatramo da je to najveća
problematika kružnog raskrižja.

S obzirom na problematiku nepoštivanja dozvoljene brzine za navedeno postojeće
raskrižje gdje svakodnevno djeca prelaze LC 20003, predlažemo da se umjesto
kružnog raskrižja izvede „konzolni semaforski stup i ravni semaforski stup sa
svjetlosno prometnim znakom i preventivnim radarskim mjeračima sa
pokazivačem brzine kretanja vozila“.

 

Skip to content