Spameten petek – Janja Kovač i trauma Prvog svjetskog rata u narodnim pjesmama

REKREATIVNE IGRE SA DJECOM DJEČJEG VRTIĆA „PAHULJICA“ MURSKO SREDIŠĆE
25/05/2022
Utakmica gornjeg i donjeg kraja u Murskom Središću odgađa se na 16. lipnja 2022.
26/05/2022
REKREATIVNE IGRE SA DJECOM DJEČJEG VRTIĆA „PAHULJICA“ MURSKO SREDIŠĆE
25/05/2022
Utakmica gornjeg i donjeg kraja u Murskom Središću odgađa se na 16. lipnja 2022.
26/05/2022

Spameten petek – Janja Kovač i trauma Prvog svjetskog rata u narodnim pjesmama

U petak, 27. svibnja u 19.00 sati, u multimedijalnoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću održat će se novo predavanje u sklopu predstavljanja rezultata dvogodišnjeg istraživanja Centra za istraživanje Međimurja. Janja Kovač, kustosica etnografskog odjela Muzeja Međimurja Čakovec održat će predavanje o odrazu trauma iz Prvog svjetskog rata na narodne pjesme u Međimurju.

Ulaz na predavanje je besplatan. U radu se analizira međimurske tradicijske pjesme u potrazi za motivima koji govore o Prvome svjetskom ratu. Analizom je obuhvaćeno gotovo 800 pjesama koje su objavljene u zbirkama Vinka Žganca, a zabilježene su od Prvoga svjetskog rata do 1960-ih godina.

Postojanje pjesama s motivom Prvoga svjetskog rata potvrđuje veliku važnost usmene predaje u Međimurju i pjesama kao načina prenošenja iskustva koje je duboko obilježilo jedno povijesno razdoblje. Pronađeni motivi obrađeni su u tematskim cjelinama koje se ugrubo mogu podijeliti na početak Prvoga svjetskog rata, stanje u Međimurju tijekom rata te iskustva vojnika iz Međimurja.

Za sve tri cjeline donosim primjere pjesama koje u sebi sadrže najviše detalja ili one koje donose specifičan detalj. Nakon analize odabranoga korpusa pokazalo se da pjesme govore o iskustvima mnogobrojnih pojedinaca, što ih čini vrsnom građom za proučavanje svakodnevice vojnika na bojištu, kao i onih koji su ostali u Međimurju tijekom rata.

 

Skip to content