Stara sportska dvorana aplicirat će se na EU fondove

Sastanak na temu provedbe strateških projekata Grada Mursko Središće
07/06/2021
Priprema se program za Ljeto uz Muru
09/06/2021
Sastanak na temu provedbe strateških projekata Grada Mursko Središće
07/06/2021
Priprema se program za Ljeto uz Muru
09/06/2021

Stara sportska dvorana aplicirat će se na EU fondove

Dana 07. lipnja 2021. na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisani je natječaj mjera 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Grad Mursko Središće je već ranije pokrenuo pripremu projektne tehničke dokumentacije potrebne za uređenje stare sportske dvorane i prijavu projekt „Rekonstrukcija sportske dvorane u Sokolski dom – Centar društvenom, kulturnog i sportskog života“ kako bi bili spremni za pravovremenu prijavu projekta na mjeru 7.4.1.

Realizacijom tog projekta udruge s područja Grada Mursko Središće dobile bi prijeko potreban prostor za održavanje sastanaka, društveno-kulturnih događaja, sportskih aktivnosti i sva ostala druženja. U Gradu Mursko Središće djeluju mnogobrojne udruge, zbog čega postojeći objekti u vlasništvu Grada nisu dovoljni za odvijanje svih željenih aktivnosti.

Grad Mursko Središće nedavno je dobio staru sportsku dvoranu natrag u svoje vlasništvo i to Odlukom o darovanju stare sportske dvorane od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prije no što se dvorana vrati u funkciju, potrebno je istu u potpunosti adaptirati kako bi služila potrebama Udruga. Do sada je taj objekt služio Ministarstvu financija kao arhiva te dijelom uredski prostori. Ovih dana pristupilo se demontaži postojećih uredskih prostora jer je postojala mogućnost da se uklanjanjem istih moguća dvorana stavi odmah u funkciju za vježbanje. Međutim, postojeći parket ispod tih uredskih prostora je nažalost zbog vlage u potpunosti uništen te će se na korištenje dvorane morati pričekati do njene obnove.

Kako bi se sport, rekreacija, kultura i društveni život žitelja Grada i nadalje kvalitetno razvijali u izradi je Glavni projekt obnove. Svi potrebni radovi iziskuju velika financijska ulaganja i od velikog značaja bi bila realizacija ovog projekta gdje bi Grad Mursko Središće ostavio potporu od 90% iz EU fondova.

Skip to content