Što je zeleni otpad?

Nova pristupna rampa na skeli Križovec
28/10/2020
Grad Mursko Središće neće pokretati ovrhe [ OBAVIJEST ]
30/10/2020

Što je zeleni otpad?

Zeleni otpad podrazumijeva travu, lišće, granje, ostatke ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad koji nastaje na okućnicama, vrtovima i dvorištu.
Osigurajte odvoz vrtnog otpada, lišća i usitnjenog granja već od 6,59 kn/mj ugovaranjem smeđe kante.
Kontaktirajte nas na broj  040/543-314 ili na e-mail  info@murs-ekom.hr
Skip to content