Ulica Ruđera Boškovića je slijepa te će se postaviti odgovarajući prometni znak

Za sport i rekreaciju potrebni su dobri uvjeti
17/08/2022
Kamp rolanja u Murskom Središću (29.08.-01.09.2022.)
19/08/2022
Za sport i rekreaciju potrebni su dobri uvjeti
17/08/2022
Kamp rolanja u Murskom Središću (29.08.-01.09.2022.)
19/08/2022

Ulica Ruđera Boškovića je slijepa te će se postaviti odgovarajući prometni znak

Na ulasku u grad iz pravca Čakovca, druga ulica desno je ulica Ruđera Boškovića i zasad je ona slijepa. U prostornom i urbanističkom planu predviđena je mogućnost za spajanje te ulice sa ulicom Slatine kod dječjeg vrtića međutim to zasad nije u planu, a da li će i kada biti pokazati će se u nekoj budućnosti jer zasada za to nema nikakve potrebe.

Postoji pak problem u tome što navigacija vodi kroz tu ulicu prema tvrtkama koje su smještene u ulici Slatine, a obzirom što je ulica slijepa se sada dešava da ta vozila moraju unatrag izaći iz te ulice što nije jednostavno, a i problem je za stanovnike koji tu žive te će se zbog toga na ulazu u tu ulicu iz ulice Josipa Broza Tita postaviti prometni znak da se radi o slijepoj ulici kako bi se spriječile daljnje neugodnosti za stanovnike koji tu žive. Također će se uz još neke ulice koje nisu bile obuhvaćene aglomeracijom u idućim godinama planirati obnova kolnika jer nije u najboljem stanju.

Skip to content