Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – Ispostava Mursko Središće na novoj adresi

Blagdan Svih svetih kod spomenika braniteljima
01/11/2020
Matični ured Mursko Središće na novoj adresi
02/11/2020

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – Ispostava Mursko Središće na novoj adresi

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – Ispostava Mursko Središće posluje na novoj adresi: Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće (nekadašnja zgrada Gradske uprave).

 

Radno vrijeme ispostave:

Ponedjeljak, utorak i srijeda    od 08:00 do 15:00 sati

Četvrtkom se ne primaju stranke

Petak od 08:00 do 13:00 sati

Kontakt broj ispostave: 099/209 2614.

U Ispostavi Mursko Središće moći će se obavljati poslovi u nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije za područje:

 

–           Grada Mursko Središće;

–           Općine Selnica;

–           Općine Sveti Martin na Muri;

–           Općine Štrigova;

–           Općine Vratišinec.

 

Poslovi koji se mogu obavljati obuhvaćaju:

 

-izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju, te davanje stručnih mišljenja u svezi uvjeta i mogućnosti legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada;

-izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina prema važećim dokumentima prostornog uređenja i dokumentima prostornog uređenja važećim dana 24. srpnja 1991. godine;

-izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine;

-izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine.

 

Od 2021. godine obavljat će se i poslovi koji obuhvaćaju:

 

-izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama/dopunama građevinskih dozvola, rješenja o produženju važenja građevinskih dozvola,  rješenja o ukidanju i/ili poništenju građevinskih dozvola;

-izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama/dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produženju važenja lokacijskih dozvola;

– izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica;

– izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole;

– izdavanje obavijesti o zaprimljenim prijavama početka građenja, nastavka građenja i prijavama uklanjanja građevina;

– izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom,  građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojeg je izgrađena građevina, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja i ostalim prostornim planovima i izdavanje predmetnih potvrda;

– obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

 

Ukoliko se stranke, odnosno građani zateknu ili obrate u Sjedište Upravnog odjela u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, zahtjeve će moći podnijeti i u Sjedištu Upravnog odjela u Čakovcu, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 2, koji će se nakon zaprimanja, proslijediti u Ispostavu Mursko Središće i o istome obavijestiti.

Skip to content