Uvećana jednokratna novčana pomoć srednjoškolcima s područja Grada Mursko Središće

Veća novčana pomoć za studente s područja Grada Mursko Središće
21/08/2020
Žrtvama totalitarnih režima odana počast u Selnici
24/08/2020
Veća novčana pomoć za studente s područja Grada Mursko Središće
21/08/2020
Žrtvama totalitarnih režima odana počast u Selnici
24/08/2020

Uvećana jednokratna novčana pomoć srednjoškolcima s područja Grada Mursko Središće

Do 7. rujna 2020. godine Grad Mursko Središće prikuplja popis učenika srednjih škola s područja grada Mursko Središće za dodjelu jednokratne novčane pomoći. Rebalansom proračuna će se iz stavke manifestacije „Ljeto uz Muru“ osigurati dodatnih 100,00 kn za svakog srednjoškolca. Visina jednokratne novčane pomoći tako se povećava s 400,00 kn na 500,00 kn.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći za potrebe školovanja ostvaruju učenici srednjih škola upisani u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. koji imaju prebivalište na području grada Mursko Središće. Učenici koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 7. rujna 2020. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenici su dužni priložiti potvrdu srednje škole o upisu prvi razred srednje škole – primjenjuje se samo na učenike prvih razreda srednje škole koji su prvi razred upisali u školskoj godini 2020./2021., svjedodžbu o završenom prvom, drugom ili trećem razredu srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (NAPOMENA: maturanti iz školske godine 2019./2020. ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za učenike srednjih škola) te presliku osobne iskaznice ili druge javne isprave iz koje je moguće utvrditi prebivalište učenika.

Skip to content