4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br.825-3 u k.o. Peklenica

4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - k.č.br.825-3 u k.o. Peklenica

Skip to content Skip to content