7.b Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće – k.č.br.5884 i 1688-2 k.o. Mursko Središće

7.b Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće - k.č.br.5884 i 1688-2 k.o. Mursko Središće

Skip to content Skip to content