Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste k.č.br.935-2 u k.o. Peklenica

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste k.č.br.935-2 u k.o. Peklenica

Skip to content Skip to content