Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Mursko Središće koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Skip to content Skip to content