Za prijavu odbačenog otpada na području Grada Mursko Središće koristite aplikaciju ELOO

Grad Mursko Središće dio kampanje zaštite okoliša – Zelena čistka
18/09/2021
Gradonačelnik i vodstvo DVD-a Mursko Središće upoznali su svoje goste sa stanjem opreme i ostalih resursa te ujedno iskazali potrebu za nabavkom još jednog navalnog vozila
21/09/2021
Grad Mursko Središće dio kampanje zaštite okoliša – Zelena čistka
18/09/2021
Gradonačelnik i vodstvo DVD-a Mursko Središće upoznali su svoje goste sa stanjem opreme i ostalih resursa te ujedno iskazali potrebu za nabavkom još jednog navalnog vozila
21/09/2021

Za prijavu odbačenog otpada na području Grada Mursko Središće koristite aplikaciju ELOO

Ako na području Grada Mursko Središće primijetite odbačeni otpad, prijavite ga putem aplikacije ELOO:


https://eloo.haop.hr/public/

Za prijavu lokacije odbačenog otpada potrebno je unijeti županiju, tj. grad, opis lokacije i otpada te podatke prijavitelja. Točnu lokaciju otpada možete označiti na stranici i „uploadati“ fotografije otpada. Aplikacija je jednako funkcionalna kao i aplikacija e-Redar, a uz to je i besplatna za grad. S obzirom na to da je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ponuđena besplatna aplikacija, s ponuditeljem aplikacije e-Redar nije produžen ugovor.

Aplikacija e-Redar je deaktivirana te molimo građane da za prijavu odbačenog otpada nadalje koriste aplikaciju ELOO.

Skip to content