Za sport i rekreaciju potrebni su dobri uvjeti

Dugo nije bilo življe u Hlapičini
17/08/2022
Ulica Ruđera Boškovića je slijepa te će se postaviti odgovarajući prometni znak
18/08/2022
Dugo nije bilo življe u Hlapičini
17/08/2022
Ulica Ruđera Boškovića je slijepa te će se postaviti odgovarajući prometni znak
18/08/2022

Za sport i rekreaciju potrebni su dobri uvjeti

Uz sportsku dvoranu i Osnovnu školu već prije 5 godina obnovljeno je košarkaško igralište, a sada je Grad Mursko Središće naručio i obnovu rukometnog/malonogometnog igrališta

 

Na području Grada Mursko Središće djeluje jako puno udruga, a vrlo vjerojatno su to najveći dijelom sportske udruge. Uz to tu je i Osnovna škola sa više od 500 učenika te su dobri uvjeti za bavljenje sportom i rekreacijom izuzetno važni. . godine Grad Mursko Središće otvorio je novu sportsku dvoranu sa dva vanjska igrališta. Košarkaško je obnovljeno prije pet godina o trošku grada, dok se rukometno/malonogometno igralište uređuje sada uz sufinanciranje Županije Međimurske sa 50% iznosa obzirom što je Županija osnivač Osnovne škole, a igralište koje se sada obnavlja koriste i djeca iz osnovne škole. Također se čeka prilika za prijavljivanje projekta energetske obnove sportske dvorane jer od samog početka postoje problemi sa propuštanjem krovišta zbog po riječima majstora konstrukcijskih propusta.

Ovih dana također započinju radovi na završetku gradnje tribina na NK „Rudar“-u dok je za malonogometno igralište sa umjetnom travom smještenog uz glavno igralište NK „Rudar“ prema rijeci Muri napravljen Glavni projekt te će se izgradnja prijaviti na natječaj iz EU fondova koji se očekuje na jesen, a na kraju ulice Franje Koroša, u dodiru sa ŠRC Zalešće otkupljeno je 95% zemljišta za gradnju športskog parka, pomoćnog nogometnog igrališta sa umjetnom travom te atletskom stazom, a koje bi služilo za potrebe NK „Rudara“ i svih ostalih nogometnih klubova sa područja grada te atletskog kluba. U tu svrhu naručeni su glavni projekti u iznosu od 105.312,50 kuna s uključenim PDV-om, a obzirom na to što se za preostalih 5% zemljišta ne može pronaći vlasnik pokrenuti će se postupak izvlaštenja. Svakako je i to projekt za čije se financiranje očekuju EU sredstva.

Stara sportska dvorana koju je grad svojevremeno prodao Ministarstvu financija, . godine darovana je natrag Gradu Mursko Središće prijavljena je za obnovu kroz mjeru 7.4.1./ EU fondovi i još uvijek se čekaju rezultati jer je projekt dobio isti broj bodova kao i oni iznad crte te se očekuje alokacija dodatnih sredstava čime bismo dobili prevrijedan objekt za potrebe rekreacije, a i drugih raznih sportskih aktivnosti.

Skip to content