ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. GODINU

[JAVNI NATJEČAJ] za prijam u službu službenika : Referent za računovodstvo i knjigovodstvo
14/04/2023
Biciklima međimurskim putevima – BIMEP 2023.
14/04/2023

ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. GODINU

ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE

PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. GODINU

 

Molim gornji naslov da me oslobodi plaćanja komunalne naknade za 2023. godinu, s obzirom da temeljem članka 11. Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/2019, 6/2019 i 04/2020.), spadam u kategoriju:

 

  • Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 159,27 eura. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,
  • Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,
  • Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba sa priznatom 80%-om tjelesnom invalidnošću,
  • Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta sa prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi sa njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se slijedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca sa prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.

Skip to content