Zajedničkom suradnjom lokalne i regionalne vlasti do efikasne uprave za sve građane Grada Mursko Središće i mještana okolnih općina

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021
06/10/2020
Daljnje ulaganje u razvoj sportske i komunalne infrastrukture
11/10/2020
NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021
06/10/2020
Daljnje ulaganje u razvoj sportske i komunalne infrastrukture
11/10/2020

Zajedničkom suradnjom lokalne i regionalne vlasti do efikasne uprave za sve građane Grada Mursko Središće i mještana okolnih općina

Kroz mjeru 7.4.1. dobivena su sredstva za izgradnju novog dječjeg vrtića „Maslačak“. Po preseljenju dječjeg vrtića, krenulo se u uređenje zgrade bivšeg vrtića. U I. fazi uređena je gradska vijećnica koja se koristi kao i prostorija za civilna vjenčanja. Krajem mjeseca rujna ove godine Gradska uprava Grada Mursko Središće preselila se u nove prostore, u obnovljenu i rekonstruiranu na način da prostori budu funkcionalni za gradsku upravu zgradu Stare škole. Za uređenje nove gradske uprave utrošeno je 600 tisuća kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo sa 400 tisuća kuna. Prijašnji prostori Gradske uprave rekonstruirani su na način da također budu funkcionalni za potrebe Ispostava županijskih i državnih službi i komunalnog poduzeća.

 

U novoj Gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće danas, 06. listopada, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i župan Međimurske županije potpisali su Ugovor o korištenju poslovnog prostora.

 

„Vjerujem da će sve službe koje će biti smještene u nekadašnjoj upravi biti zadovoljne, da smo im stvorili dobre uvjete za rad. Bitno nam je da županijski uredi steknu punu funkciju; ured za graditeljstvo, ured za gospodarstvo i ured za zdravstvo koji će zasigurno biti od velike koristiti pogotovo za stariju populaciju koja neće morati odlaziti u Čakovec, kao i obrtnicima koji će sve moći riješiti u gradu Mursko Središće. Bitno nam je da našim građanima, ali i mještanima okolnih općina omogućimo što kvalitetniju uslugu, da mogu administrativne poslove rješavati na jednom mjestu. “ – rekao je gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak.

 

S obzirom na to da se iz prostorija DVDa Mursko Središće sele Ispostava za mirovinsko osiguranje, komunalno poduzeće Murs ekom i ispostava Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a prije nekih godinu dana Policijska postaja Mursko Središće dignuta na višu razinu, te imaju po sistematizaciji oko 170 radnih mjesta, a zaposlenih oko 120 i prostorije im nisu adekvatne za rad, odlučeno je da se uredi privedu svrsi i dodijele policiji. „Zamolit ću sve kolege načelnike općina na čijem području PP Mursko Središće ima nadležnost da zajedničkim snagama prostorije stavimo u funkciju i pokrivamo troškove najma DVDu. Prostori DVD-a u koje bi se uselila policija u samom su dodiru s Policijskom postajom.“istaknuo je gradonačelnik Dražen Srpak.

 

Grad u dugoročnim planovima ima i uređenje stare sportske dvorane koja se nalazi uz granični prijelaz, koja je bila prodana Ministarstvu financija, a služila je kao arhiva. S obzirom na  povećanje broja zaposlenih PU Međimurska zatražila je prostore stare sportske dvorane na korištenje. Mogućom dodjelom prostorija DVDa policijskoj postaji prestaje potreba za traženim prostorima u sportskoj dvorani, pa će Grad od Ministarstva financija zatražiti povrat dvorane kako bi istu obnovili i stavili funkciju kao nekakvi sportski objekt koje bi koristile udruge s područja grada.

 

„ Ovo je naj konkretniji, najsvjetliji i najslikovitiji dokaz i primjer jedne kvalitetne suradnje i funkcioniranje lokalne i regionalne uprave i samouprave u želji da se građanima pruži brža, bolja i efikasnija javna uprava i javni servis. Ono što možemo zadržati u Murskom Središću je da građani koji su iz ovog grada ili koji gravitiraju prema ovom gradu mogu riješiti ovdje da ne moraju odlaziti u Čakovec. Hvala Gradu Mursko Središće koji je osigurao prostorne i sve druge organizacijske uvjete, a Međimurska županija će sve svoje ispostave ostaviti i dislocirati i više nego što je to bilo ranije.“ – istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec.

 

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i pročelnik Ureda Grada Mursko Središće Miljenko Štefanić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša MŽ Stjepan Lacković, pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove MŽ  Milorad Novković, djelatnice Matičnog ureda Mursko Središće Melita Hamer i Bojana Tomašić i stručna referentica za gradnju Ispostave Mursko Središće Andreja Kamenar.

 

Po potpisivanju ugovora gradonačelnik i župan sa suradnicima obišli su prostorije u kojima će biti smješteni županijski i državni uredi i komunalno poduzeće. Gradonačelnik je ujedno županu za rođendan poželio i nadalje puno uspjeha u radu i poklonio prigodni poklon.

 

            Na kraju obraćanja nazočnima gradonačelnik je zatražio od župana da Međimurska županija kao osnivač Osnovne škole Mursko Središće pokrene projektiranje i ishođenje građevinske dozvole za dogradnju Osnovne škole Mursko Središće kako bi se time omogućila jednosmjenska nastava, a mogući i prostori za početak rada neke od srednjih škola u Murskom Središću. Župan je inicijativu podržao te obećao istu i pokrenuti. Gradonačelnik i župan  složili su se da je spremna projektna dokumentacija temelj za moguću prijavu na nekih od fondova, a vjerujemo da na 22 milijarde dogovorenih pomoći od strane Vlade RH s Europskom komisijom će to biti i moguće.


Skip to content