[ZAKLJUČAK] osobe nepoznatog prebivališta i boravišta

3. sjednica Gradskog vijeća – aktualni sat
18/10/2021
Održano Vijeće za prevenciju kriminaliteta Mursko Središće
21/10/2021

[ZAKLJUČAK] osobe nepoznatog prebivališta i boravišta

Pozivaju se osobe nepoznatog prebivališta i boravišta: DEBELEC KATARINA, nepoznato boravište, suvlasnički dio 90/5045; DEBELEC FRANJO, nepoznato boravište, suvlasnički dio 90/5040; CIMBULA JOSIP, nepoznato boravište, suvlasnički dio 60/5040· CEROVEC KLARA, nepoznato boravište, suvlasnički dio 36/5040; ANTALAŠIĆ MA RGARETA, nepoznato boravište, suvlasnički dio 36/5040; JAMBROŠIĆ IVAN, nepoznato boravište, suvlasnički dio 36/5040 i MURKOVIĆ MARIJA, nepoznato boravište, suvlasnički dio 90/5040 nekretnine oznake k.č.br. 519 k.o. Križovec upisane u z.k.ul. 149 zemljišnih knjiga Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec da se jave ovom Upravnom tijelu te da stupe u predmetni postupak.


ZAKLJUČAK

Skip to content