[ZAKLJUČAK] za osobe nepoznatog prebivališta

Zaključci 9. sjednice kolegija gradonačelnika
11/10/2021
Aglomeracija Mursko Središće
12/10/2021
Zaključci 9. sjednice kolegija gradonačelnika
11/10/2021
Aglomeracija Mursko Središće
12/10/2021

[ZAKLJUČAK] za osobe nepoznatog prebivališta

Grad Mursko Središće, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj Grad Mursko Središće, OIB: 10835908515, sa sjedištem u Murskom Središću, Trg braće Radića 4, zastupan po gradonačelniku Srpak Draženu u upravnom postupku uklanjanja ruševnih zgrada u Križovcu  na k.č.br. 519 k.o. Križovec upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Čakovcu Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, a radi uklanjanja ruševnih zgrada, na temelju članka 34. stavak 1., 3. i 5. Zakona o upravnom postupku („Narodne Novine”, broj 47/09), donosi……..


Z A K LJ U ČA K

 


 

Skip to content