Zaključci 1. stručnog kolegija gradonačelnika

JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA
24/05/2021
Nove prostorije za Policijsku postaju Mursko Središće
25/05/2021
JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA
24/05/2021
Nove prostorije za Policijsku postaju Mursko Središće
25/05/2021

Zaključci 1. stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.05.2021. godine na 1. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk,  Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dogovor sa župnikom župe Marije Kraljice i sv. Ladislava Mursko Središće u vezi rušenja borova i uređenja tlakovaca.

 

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb da se rebalansom proračuna osiguraju sredstva u visini od 100.000,00 kuna za gradnju vanjskog natkrivenog prostora u svrhu održavanja misa i raznih vjerskih obreda na otvorenom.

 

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za analizu financijskih alata i mogućnosti za pokretanje završetka završne faze izgradnje Gledališta s pratećim sadržajima na NK “Rudar”.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za završno uređenje sportskih terena na izletištu skela “Fusek”, koji bi trebali biti u punoj upotrebi za 2 do 3 tjedna, tj. nakon završnih radova uređenja travnjaka.

 

 1. Zadužuje se Turistička zajednica Grada Mursko Središće da s Osnovnom školom Mursko Središće dogovori mogući mimohod učenika osmih razreda te da im se za kraj godine osiguraju osnovnoškolska odijela (majice, kape … )

 

 1. Zadužuje se Turistička zajednica Grada Mursko Središće za organizaciju i objavu programa za Dane Grada i Ljeto uz Muru. Manifestacija će se održati u skladu s dozvoljenim epidemiološkim mjerama i odlukama stožera.

 

 1. Zadužuje se Odsjek za opće-društvene djelatnosti za organizaciju sastanka sa županom Međimurske županije na temu stavljanje u punu funkciju županijskih ureda u nekadašnjoj Gradskoj upravi i provedba projekta dogradnje Osnovne škole i uvođenje jednosmjenske nastave.

 

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka s ravnateljicom Županijske uprave za ceste MŽ i direktorom tvrtke Tegra u svrhu dogovora oko sanacije Martinske i Frankopanske ulice te u svezi sklapanja ugovora o sufinanciranju postavljanja semafora u ulici Marka Kovača.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka demontaže postojećih ureda smještenih na borilištu u staroj sportskoj dvorani te nakon toga utvrđivanje mogućnosti stavljanja samog borilišta u funkciju za održavanje sportskih aktivnosti.

 

 1. Zadužuje se komunalno redarstvo da se očiste odvodni jarci po naseljima te da se kontaktira Županijska uprava za cestu MŽ kako bi se ujedno očistili i odvodni jarci izvan naselja.

 

 1. Ured ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić – prihvaća se ponuda za izradu idejno arhitektonskog rješenja uređenja izletišta skela “Fusek” u Murskom Središću: uređenje dječjeg igrališta i uređenje sportskih terena za odbojku, košarku i nogomet u iznosu od 6.500,00 kuna

 

 1. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec – prihvaća se zamolba za uključivanje u program obilježavanja Dana maturanata – Coolijada 2021.Grad Mursko Središće kao i prijašnjih godina osigurat će financijsku nagradu u visini od 1.500,00 kuna za Najmaturanta/Najmaturanticu.

 

 1. S obzirom na to da su ugovori s medijima sklopljeni do kraja svibnja 2021.g., zadužuje se Odsjek za opće-društvene djelatnosti za produljenje ugovora medijske promocije grada.

 

 1. S obzirom na učestale pritužbe građana pozivaju se građani da promjene vezane za kvadraturu stambenog i ostalih prostora prijave u upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zbog reguliranja visine komunalne naknade. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za pribavljanje tri ponude od ovlaštenih mjernika za ažuriranje podataka o površini stambenih, garažnih i ostalih prostora, dok će se do kraja ove godine na licu mjesta utvrditi ostali elementi te dobiti potpuni podaci potrebni za naplatu komunalne naknade.

 

 1. Zadužuje se komunalno redarstvo za uređivanje i sadnju cvijeća po naseljima te kontrolu uređenosti svih javnih površina i groblja kroz godinu.

 

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka s potencijalnim partnerima projekta građevinsko reciklažnog dvorišta na temu pokretanje aktivnosti izrade projekata za zbrinjavanje građevinskog otpada – šute i betona te obrada istih.

 

 1. Međimurje plinu d.o.o. prijavljuju se potrebe za izgradnju i rekonstrukciju plinovoda za razdoblje 2022. – 2026: a) rekonstrukcija plinske mreže na području cijelog grada Mursko Središće paralelno s izgradnjom sustava odvodnje, b) produženje ulice Augusta Šenoe – izgradnja približno 200 m plinovoda za stambenu izgradnju (2022/2023), c) izgradnja plinovoda za industrijsku zonu u ulici Josipa Radnika u Murskom Središću (proširenje gospodarske zone Brezje sukladno PPU Grada Mursko Središće prema istoku – cca 300 m), d) izgradnja novih ulica za stambenu izgradnju u Murskom Središću (2022/2026) – cca. 500 m.

 

 1. Pozivaju se građani koji su obveznici plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, a kod kojih je utvrđeno dugovanje da podmire svoja dugovanja ili se jave u Gradsku upravu kako bi se regulirala obročna otplata (otplata na rate). Grad Mursko Središće do daljnjeg neće pokretati ovrhe.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/129

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 24.05.2021.

 

 

Skip to content