Zaključci 103. stručnog kolegija gradonačelnika

Traži se zabrana teretnog prometa kroz Martinsku ulicu
11/05/2021
Spremni projekti za uređenje gradske tržnice u Murskom Središću
12/05/2021
Traži se zabrana teretnog prometa kroz Martinsku ulicu
11/05/2021
Spremni projekti za uređenje gradske tržnice u Murskom Središću
12/05/2021

Zaključci 103. stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.05.2021. godine na 103. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Directa d.o.o. – temeljem zapisnika o ispitivanju sustava vatrodojave u prostorima gradske uprave, prihvaća se ponuda za protupožarni ormar za vatrodojavne centrale u iznosu od 10.750,00 kuna (s PDV-om).

 

  1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije – Grad Mursko Središće u veljači ove godine raspisao je Javni poziv za sufinanciranje projekta/programa/manifestacije udruga u 2021. godini te pozivamo da se prilikom objave sljedećeg javnog poziva prijavite na isti. Kao pokrovitelj Grad Mursko Središće će ove godine sufinancirati sa 1.000,00 kuna jednu vašu aktivnost ili događaj.

 

  1. Temeljem zamolbe udruge Serjojnske mame i bebe zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove da se klupica za prematanje i dojenje na dječjem igralištu kraj šetnice obnovi, tj. premaže zaštitnim slojem.

 

  1. Počasni bleiburški vod, Zagreb – odobrava se 1.000,00 kuna za obilježavanje 76. Obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda

 

  1. Župa sv. Petra i Pavla, Gvozd – odobrava se zamolba u visini od 1.000,00 kuna za obnovu crkve koja je oštećena u potresu krajem prošle godine. Ujedno pozivaju se i ostale jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave da pripomognu u obnovi navedenog vjerskog objekta.

 

  1. Udruga za zaštitu mačaka “Sklonište dobrote”, Vukanovec – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za trošak veterinarske skrbi za napuštene mačke u visini od 1.500,00 kuna.

 

  1. Grad Mursko Središće kroz svoje demografske mjere i programe nagrađuje i potiče mlade (osnovnoškolce, srednjoškolce, studente) da i nadalje ustraju u svojoj izvrsnosti, talentiranosti. Sugrađanka Iva Hranilović jedna je od njih, talentirana i višestruko nagrađivana sportašica, ostvaruje izvrsne rezultate u svom obrazovanju. Kako bi se rasteretilo roditelje u plaćanju naknade za program ASSIST,, Ivi Hranilović koja odlazi u Sjedinjenje Američke Države u sklopu programa razmjene učenika srednjih škola, Grad Mursko Središće donirati će 2 000 USD od 6 000 USD koliko iznosi naknada za taj program. Odabrano je dvoje učenika iz cijele Republike Hrvatske.

 

  1. Grad Mursko Središće je uputio Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije, temeljem već prije izrađenog elaborata o regulaciji prometa, zahtjev da se kompletni teretni promet obustavi do potpune sanacije ulice, kako bi se našim građanima., kojima zahvaljujemo na strpljenju, omogućio koliko – toliko normalan život do potpune sanacije ulice. Alternativni pravci bi bili: državnom cestom D 209 prema naselju Štrukovec kroz naselje Zebanec Selo i Selnicu ili pak kroz Sv. Martin na Muri.

 

  1. Temeljem zaključka 101. kolegija gradonačelnika, na novouređenoj Poučno pješačkoj stazi “Mura” ne dozvoljava se promet osobnim motornim vozilima, teretnim vozila, traktorima, motor kotačima i quadovima. Namjena korištenja staze isključivo je za pješake i bicikliste. Od navedene regulacije izuzimaju se Hrvatske vode koje put koriste za svoje potrebe, vlasnici parcela te lovci i ribiči koji stazu koriste za nadzor, obilazak ili za potrebe gospodarenja lovištem i otvorenim vodama kojima upravljaju. Pristup je moguć do skele “Fusek” i s druge strane cestom prije Hlapičine te desno prema području “Zeva”. Također su postavljeni znakovi upozorenja i barijere. Nalaže se komunalnom redarstvu da nesavjesne vozače kontrolira, a također molimo da policija nadzire nesavjesne vozače i postupa prema postavljenoj prometnoj regulaciji.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/ 119

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 11.05.2021.

Skip to content