Zaključci 18. sjednice kolegija gradonačelnika

Kazališno – filmski vikend za zaljubljene u Centru za kulturu „Rudar“
12/02/2022
Centar za kulturu „Rudar“ – umjesto Blacklighta ovaj vikend Smrt na Nilu
16/02/2022
Kazališno – filmski vikend za zaljubljene u Centru za kulturu „Rudar“
12/02/2022
Centar za kulturu „Rudar“ – umjesto Blacklighta ovaj vikend Smrt na Nilu
16/02/2022

Zaključci 18. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.02.2022. godine na 18. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se u Peklenici na lokaciji Havlove grabe, na kojima je postavljena zemljana barijera radi sprečavanja dovoza smeća, postavi i rampa kako bi se spriječio dovoz smeća, a ujedno i kako bi se poljoprivrednicima i posjednicima zemljišta omogućio pristup parcelama s dvije strane. Duplikati ključeva će se uručiti Mjesnom odboru i poljoprivrednicima koji će ih trebati češće zbog učestale obrade zemljišta. Također će se na navedenom lokalitetu postaviti tabla zabrane dovoza smeća.

 

 1. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” da s Mjesnim odborom Peklenica i Športsko ribolovnim društvom “Karas” na poziciji ribnjaka u Peklenici osmisli sadržaj info table o rudarima i dnevnim kopovima s obzirom što je taj lokalitet bio jedan od dnevnih kopova ugljena

 

 1. Temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće gradonačelnik Grada Mursko Središće predlaže da se dodijele nagrade i to:
 2. Nagrada Grada Mursko Središće “Ivan Šubić” Ivanu Goričancu, voditelju dramske sekcije KUD-a “Mura” i Malog kazališta Mursko Središće “MAKAMUS”,
 3. Povelja “Lapornik” – Petru Medvedu, posthumno, za dugogodišnji doprinos promociji grada te volonterski rad u udrugama,
 4. Povelja “Lapornik” – ŠRD “Karas” povodom 30. godina djelovanja,
 5. Zahvalnica gradonačelnika – Dragici Vugrinec, privremenoj pročelnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša MŽ za pomoć kod realizacije projekata.

Svi pristigli prijedlozi nagrada uputit će se Gradskom vijeću Grada Mursko Središće na usvajanje.

 

 1. U nedjelju 27.2.2022.g. s početkom u 14,30 sati održat će se tradicionalni “Serjojnski fašnik”. Glavni dio fašnika odvijat će se na Šetnici sv. Barbare kod ljetne pozornice. Program će voditi Dejan Buvač, a za glazbeni dio bit će zaduženi tamburaški sastav “Frikovi”. Grad će za sudionike i posjetitelje fašnika osigurati krafne, kuhano vino i čaj. S obzirom na mjere i preporuke HZJZ i Nacionalnog stožera fašnik će se ove godine odvijati u manjem obujmu u skladu s mjerama. Serjojnski fašnik će se nadalje odvijati na fašničku nedjelju.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću uredi okoliš, pristup kućanstvima te zelene travnate kocke oko drveća na pješačko biciklističkoj stazi.

 

 1. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi ponude za uređenje vanjskog malonogometnog/rukometnog igrališta kod Osnovne škole tako da se sanira i ofarba umjetna podloga, iscrtaju nove linije, postave nove mreže na golove i urede zaštitne mreže iza golova.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se izvrši ispitivanje vode na izvoru pitke vode “Curek” i mjesnom vodovodu u Hlapičini.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pribavljanje ponuda za izradu glavnog projekta za uređenje malonogometnog igrališta na NK “Rudar”, smještenog iza igrališta prema rijeci Muri u svrhu omogućavanja održavanja treninga u nepovoljnim vremenskim uvjetima na navedenoj lokaciji postavila bi se umjetna trava.

 

 1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za završni otkup zemljišta za gradnju sportskog parka na poziciji spoja ulice Franje Koroša i Športsko rekreacijskog centra “Zalešće”. Grad je otkupio većinu zemljišta za tu namjenu.

 

 1. Zadužuje se voditeljica za opće društvene djelatnosti i Turističke zajednice za sazivanje sastanka na kojem će prisustvovati načelnici Općine Selnica i Vratišinec te voditelj Turističke zajednice Međimurske županije, a u svrhu mogućeg udruživanja grada i općina i osnivanja nove Turističke zajednice područja.

 

 1. Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti za raspisivanje javnog poziva za tečaj za voditelja čamca te kontaktiranje Lučke kapetanije Osijek u svezi dogovora oko održavanja tečaja i polaganja ispita. Javni poziv bit će otvoreni do 01.04.2022.g., a predviđeni termin održavanja tečaja i ispita će biti po poboljšanju epidemiološke situacije.

 

 1. Udruga inovatora Hrvatske i Grad Prelog organiziraju 13. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA u razdoblju od 13. do 15. svibnja 2022. godine u dvorani SRC DG SPORT u Prelogu. Pozivaju se izlagači inovatori, inovativni poduzetnici, obrtnici, članovi akademske zajednice i gospodarski i poljoprivredni subjekti s područja grada Mursko Središće ako postoji interes za isti da se jave u Gradsku upravu Grada Mursko Središće do 01.05.2022. godine.

 

 1. Lucija Vrbanić, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna zbog primitka dekanove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.

 

 1. DVD Mursko Središće – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo obilježavanja 140. godina postojanja u visini od 50.000,00 kuna. U sklopu obilježavanja održat će se mimohod, svečana sjednica i vatrogasna zabava. U organizaciju događaja će se uključiti Grad Mursko Središće i Turistička zajednica, a za isto se zadužuje voditeljica odsjeka za opće društvene djelatnosti.

 

 1. DVD Mursko Središće – prima se na znanje i prihvaća popis operativnih članova za oslobođenje plaćanja komunalne naknade u 2022. godini te se prema odluci javno objavljuje. Popis operativnih članova: Bistrović Nikola, Bogdan Rajko, David Marko, Hoblaj Branko, Kraljić Petar, Majhen Dejan, Mance Klaudija, Matoša Renato, Mesarić Stjepan, Novak Kristijan, Novak Nikolaj, Orehovec Dejan, Palnec Miljenko, Radek Saša, Radiković Rajko, Sabo Nikola, Smolković Tanja, Tarandek Aleksandar, Vrbanić Patrik, Vršić Mihael, Zelić Željko i Žganec Marko.

 

 1. Obavještavaju se građani da će se u periodu od 01.03. do 31.03.2022. godine u Gradskoj upravi, uredovnim danima, zaprimati zahtjevi za oslobađanje plaćanja troškova odvoza kućnog smeća. Oslobađanje plaćanja troškova odvoza kućnog smeća moguće je ostvariti za tekuću godinu u sljedećim slučajevima: – ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 800,00 kuna, – ako je obveznik plaćanja troškova odvoza kućnog smeća – nositelj kućanstva ili bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti: potvrda o posljednjoj isplaćenoj plaći ili mirovini svih članova kućanstva koji ostvaruju prihode ili dokaz o primanju bilo kojeg oblika socijalne pomoći obveznika ili bračnog partnera plaćanja troškova odvoza kućnog smeća.

 

 1. DK elektro usluga j.d.o.o., Peklenica – prihvaća se ponuda izrade elektrotehničke instalacije (postavljanje rasvjete) na NK “Torpedo” Križovec u iznosu od 33.450,00 kuna s PDV-om. Objekti i sportski tereni su u vlasništvu grada.

 

 1. DK elektro usluga j.d.o.o., Peklenica – prihvaća se ponuda izrade elektrotehničkih instalacija za potrebe postavljanja rasvjete i navodnjavanja na NK “Plavi” Peklenica u visini od 12.200,00 kuna. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka dokupa el. snage do visine sveukupnog ulaganja od 35.000,00 kuna. Objekti i sportski tereni su u vlasništvu grada.

 

 1. S obzirom na to što je kompletno vlasništvo sportskih terena i zgrada NK “Hajduk” Štrukovec preneseno u vlasništvu Grada Mursko Središće odobrava se izvođenje radova na objektima ili sportskom terenu do visine 35.000,00 kuna. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s vodstvom kluba dogovori vrstu ulaganja.

 

 1. NK “Mura” Hlapičina – odobrava se izvođenje radova na objektima ili sportskom terenu do visine 35.000,00 kuna. Objekti i sportski tereni su u vlasništvu grada.

 

 1. Udruga za zaštitu potrošača “Međimurski potrošač”, Čakovec – prihvaća se i sklapa Ugovor o sufinanciranju u iznosu od 4.998,00 kuna u svrhu edukacije i savjetovanja potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

 

 1. Usvaja se plan vježbi Civilne zaštite Grada Mursko Središće za 2022. godinu. Provođenje združene vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite grada pod nazivom “Potres 2022.” održat će se na lokaciji Osnovne škole Mursko Središće u mjesecu rujnu. Za organizaciju i provedbu iste zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

 

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za pribavljanje ponuda za izradu i postavljanje smeđe signalizacije – table Šetnica sv. Barbare.

 

 1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za pokretanje pregovaračkog postupka s izvođačem radova na aglomeraciji za sanaciju svih ulica u naselju Hlapičina po završetku aglomeracije.

 

 1. Komunalno poduzeće Murs – ekom d.o.o. u 85% vlasništvu grada Mursko Središće i po 5% u vlasništvu Općina Selnica, Sv. Martin na Muri i Vratišinec, obavještava vlasnike poduzeća i korisnike usluga da je cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i otpadne plastike na odlagalištu neopasnog komunalnog otpada Totovec povećana za 30%. Trošak zbrinjavanja će se regulirati kroz varijabilni dio cijene odvoza smeća domaćinstava.

 

 1. Tegra d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za sanaciju ulice Dr. Vinka Žganca u Murskom Središću (spoje ulice Dr. Vinka Žganca i Martinske ulice, kod trgovine Kitro) u visini od 11.136,25 kuna s PDV-om.

 

 1. Spomen dom rudarstva – rekonstrukcija i prenamjena gospodarske zgrade u građevinu društvene namjene – faza 2 – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene četiri (4) ponude u roku je pristigla jedna (1) ponuda. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. u visini od 459.119,38 kuna s PDV-om.

 

 1. Jezernik j.d.o.o., Štrukovec – prihvaća se ponuda za spuštanje rubnika na pješačkim prijelazima u Martinskoj ulici u Murskom Središću u visini od 24.025,00 kuna s PDV-om.

 

 1. Jezernik j.d.o.o., Štrukovec – prihvaća se ponuda za izvođenje slivnika za oborinsku odvodnju u Čakovečkoj ulici u Peklenici u visini od 11.250,00 kuna s PDV-om.

 

 1. NK “Rudar” – vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene tri (3) ponude u roku je pristigla jedna (1) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke Instal – promet Kanižaj d.o.o. u visini od 74.750,00 kuna.

 

 1. Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za nabavu i postavljanje montažnog sanitarnog čvora na Šetnici sv. Barbare (u blizini dječjeg igrališta) te spajanje na sustav vode i odvodnje.

 

 1. Ured ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić, Čakovec – prihvaća se ponuda za izradu glavnog projekta za jednostavne građevine – Spomen obilježje “drvena naftaška trojka” na Trgu pekleničkih rudara u visini od 5.500,00 kuna.

 

 1. Prihvaća se zamolba za sufinanciranje terapija u Centru za ranu intervenciju u djetinjstvu Murid u visini od 50% ukupnog troška.

 

 1. Obavještavaju se korisnici usluga komunalnog poduzeća Murs – ekom d.o.o. da je kompostana (u sklopu reciklažnog dvorišta) započela s radom. Korisnici mogu besplatno jednom godišnje u kompostanu dopremiti do 6 m3 biljnog otpada (ostaci rezidbe). Odlaganje biljnog otpada (granje, ostaci rezidbe) zabranjeno je na bilo kojim javnim površinama. Radno vrijeme kompostane je: ponedjeljak od 09,00 do 12,00 sati, srijeda do 15,00 do 18,00 sati, petak od 09,00 do 12,00 sati i subota od 09,00 do 11,00 sati.

 

 1. Podsjećamo građane da je važeća odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području grada Mursko Središće kojom se zabranjuje spaljivanje unutar zone 30 metara od objekata i 200 metara od šumskog područja. Također podsjećaju se građani da je od svibnja do listopada apsolutna zabrana paljenja sukladno odluci župana. Zadužuje se komunalno redarstvo za provođenje istog.

 

 1. Grad Mursko Središće donosi Odluku o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području Grada Mursko Središće, a ista će se objaviti na web stranici grada Mursko Središće i u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/53

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 16.02.2022.

Skip to content