Zaključci 21. sjednice kolegija gradonačelnika

Još jedan putopisno – filmski vikend u Centru za kulturu „Rudar“
16/03/2022
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
17/03/2022
Još jedan putopisno – filmski vikend u Centru za kulturu „Rudar“
16/03/2022
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
17/03/2022

Zaključci 21. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.03.2022. godine na 21. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama d.o.o. – prihvaća se ponuda uskršnje kolekcija 10 komada čestitki po cijeni od 59,00 kuna s pdv-om/ po čestitki.
  2. Počasni bleiburški vod – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 1.000,00 kuna za obilježavanje 77. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda.
  3. Regionalni klub IPA Međimurje – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 1.000,00 kuna za policijski Međunarodni moto susret “EU&IPA&CRO” u vremenu od 25. do 29. svibnja 2022.g.
  4. Baptistička crkva u Murskom Središću – temeljem zamolbe za financijsku pomoć za adaptaciju prostora za prihvat izbjeglica, a što uključuje uređenje prostorije za kupaonu, nabavu perilice rublja i zamjenu bojlera za centralno grijanje odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna. Sredstva za gore navedenu namjenu osigurat će se rebalansom proračuna.
  5. DVD Peklenica – prima se na znanje i prihvaća popis operativnih članova za oslobođenje plaćanja komunalne naknade u 2022. godini te se prema odluci javno objavljuje. Popis operativnih članova: Zvijezdan Tuksar, Dražen Srša, Marko Varga, Boris Blažon, Damjan Debelec, Saša Debelec, Dubravko Tarandek, Darko Kolarić, Saša Govedić, Franjo Trstenjak, Mario Trajber, Željko Nerer, Josip Nerer.
  6. OT – Optima Telekom d.d. – Gradu Mursko Središće krajem 2018. godine odobreni je projekt WIFI4EU kojim je dobiven vaučer u vrijednosti od 15.000,00 eura za postavljanje javnih pristupnih točaka za bežični internet u Murskom Središću. Aktivne pristupne točke postavljene su na 4 lokacije: na zgradi bivše gradske uprave i Šetnici sv. Barbare (u blizini Beach bar-a “Trska”), sportskoj dvorani Mursko Središće, nogometnom igralištu “Rudar” i na zgradi nove gradske uprave. Prihvaća se ponuda tvrtke OT-Optima Telekom d.d. iz Zagreba za produžetak Ugovora o priključenju na OT elektroničku komunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge i usluge pristupa OT internetu u iznosu od 915,00 kn s PDV-om mjesečno, na razdoblje od 2 godine.
  7. Međimurska zaklada solidarnosti “Katruža” – prima se na znanje dopis o članstvu te kao i godina ranije Grad Mursko Središće ispuniti će obvezu prema zakladi. Godišnje članstvo iznosi 1,00 kunu po stanovniku.
  8. Nalaže se Upravnom odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s nadzorom i izvođačem radova na aglomeraciji dogovori potpunu sanaciju i uređenje te povratak u prvobitno stanje glavno parkiralište uz Šetnicu sv. Barbare, a koje je u potpunosti uništeno zbog projekta Aglomeracija Mursko Središće.
  9. Nalaže se komunalnom redarstvu i Upravnom odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s izvođačem radova na aglomeraciji osigura pravilno zbrinjavanje građevinskog otpada od iskopa aglomeracije te da se po završetku projekta Aglomeracija Mursko Središće moguća privremena odlagališta saniraju i dovedu u prvobitno stanje.
  10. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za pokretanje postupka javne nabave radova za rekonstrukciju Selske ulice u Murskom Središću s izgradnjom parkirališta na autobusnim peronima.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/94

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 16.03.2022.

Skip to content