Zaključci 31. sjednice kolegija gradonačelnika

Ove srijede prva Serjojnska sreda u Murskom Središću – glazbena večer i Duo Gitaramezzo
05/09/2022
PRIOPĆENJE O PROVOĐENJU DERATIZACIJE
05/09/2022

Zaključci 31. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.09.2022. godine na 31. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Leonard Sanjković, Petra Sršan, Drago Belše, Marta Erdelja, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da napravi analizu i pribavi informativne ponude za postavljanje solarnih panela te za moguću investiciju istih u svrhu proizvodnje struje i grijanja i to za zgrade Centra za kulturu “Rudar”, dječjeg vrtića “Maslačak” i zgradu Gradske uprave, a u cilju budućih ušteda zbog poskupljenja energenata.

2.Obavještavaju se predsjednici mjesnih odbora s područja grada Mursko Središće da društvene domove u svojim naseljima koriste na racionalan način i isključivo zbog stvarnih potreba u cilju uštede zbog poskupljenja troškova režija.

3.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da napravi analizu vremena rada javne rasvjete te mogućnost smanjenja zbog uštede na električnoj energiji.

4.Obavještavaju se građani da će djelatnici DDD službe Bionstitita d.o.o. provesti deratizaciju na području grada Mursko Središće prema sljedećem rasporedu: Mursko Središće – 05.-10.09.2022.g, Peklenica – 12.09.2022.g, Križovec – 13.09.2022.g, Hlapičina – 14.09.2022.g, Štrukovec – 15.09.2022.g.

5.Temeljem tražene tri (3) ponude za nabavu službenog vozila, u roku je pristigla jedna (1) ponuda te se ista prihvaća i to od tvrtke Auto Emil j.d.o.o., Sitnice 31, Mursko Središće u iznosu od 86.000,00 kuna s uključenim PDV-om.

6.Zadužuju se pročelnik Ureda grada i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za sklapanje dvogodišnjeg ugovora za održavanje gradskih prostora i to tvrtka “Plamen” iz Peklenice za vodovodne i kanalizacijske kvarove, a DK Elektro-usluge j.d.o.o. za elektro kvarove. Procijenjena vrijednost je po svakoj stavci 30.000,00 kuna godišnje.

7.Međunarodni znanstveni skup “Solutions in Chemistry” u organizaciji Hrvatskog kemijskog društva – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 1.500,00 kuna

8.Nevenka Breslauer – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 kuna za tiskanje knjige “Sport i rekreacija u turizmu”.

  1. Policijska postaja Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 za pomoć kod organizacije humanitarne vožnje biciklima “Vukovar, Baranja 2022” odnosno sufinanciranje troškova prehrane i smještaja sudionika.

10.Plesno-gimnastički klub Flik Šenkovec – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 1.500,00 kuna za sudjelovanje na europskom prvenstvu u Novalji na kojem će sudjelovati i pet sportašica iz područja grada Mursko Središće.

  1. Prihvaća se ponuda tvrtke Sta-kon d.o.o., Varaždin u iznosu od 41.250,00 kuna s uključenim PDV-om za uslugu izrade izmjene i dopune glavnog projekta te izradu skica armature za gledalište s pratećim sadržajima za NK “Rudar” Mursko Središće.

12.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za iscrtavanje pješačkog prijelaza na ulasku u ulicu Vladimira Nazora te kod Doma zdravlja u Murskom Središću te za iscrtavanje privremenog pješačkog prijelaza u Frankopanskoj ulici u Murskom Središću obzirom što sanacija te prometnice zbog projekta aglomeracije nije završena te se ujedno od dvije tražene ponude i dvije pristigle ponude za navedeno prihvaća jeftinija ponuda tvrtke Pavlic d.o.o., Donji Kraljevec u iznosu od 3.925,00 kuna s uključenim PDV-om.

13.Savez udruga “Prvi korak” – temeljem podnesenog upita za sufinanciranje pomogača djeci s teškoćama u razvoju u predškolskom odgoju, Grad Mursko Središće i dalje će sufinancirati tri pomagača za troje djece s teškoćama u razvoju u predškolskom odgoju u 50 postotnom iznosu.

14.Županijska bolnica Čakovec – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje monografije povodom obilježavanja 100. obljetnice Županijske bolnice Čakovec odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna.

15.Prihvaća se ponuda tvrtke Cedrus Forest d.o.o. za uslugu stručne službe u provođenju Programa zaštite divljači Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.travnja 2022. do 31.ožujka 2023. godine u iznosu od 12.500,00 kuna s uključenim PDV-om.

16.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se najkasnije s 15.09.2022.g počne s uređenjem groblja Mursko Središće i Križovec-Peklenica za Dan mrtvih. Krajnji rok za navedeno je 21.10.2022.g.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/298

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 05.09.2022.

Skip to content