Zaključci 39. sjednice kolegija gradonačelnika

Avatar:put vode – najiščekivaniji film godine u Centru za kulturu „Rudar“
14/12/2022
U siječnju u najsjevernijem gradu besplatan vrtić
14/12/2022
Avatar:put vode – najiščekivaniji film godine u Centru za kulturu „Rudar“
14/12/2022
U siječnju u najsjevernijem gradu besplatan vrtić
14/12/2022

Zaključci 39. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.12.2022. godine na 39. sjednici stručnog kolegija(prisutni: Dražen Srpak,Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Vlatka Županec, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan,Leonard Sanjković, Petra Sršan Strojko, Mateja Novak,Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja, Ivan Novak, Ivana Maltarić, Marko Strojko, Dragutin Stojko, Ivan Vršić, Milorad Mihanović) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se na ulasku i izlasku u ulicu Brezje u Murskom Središću postave vibro trake zbog smanjenja brzine te da se s Županijskom upravom za ceste dogovori sufinanciranje istog. Uz to, u naseljima Peklenica, Križovec i Hlapičina postavit će se na ulasku vibro trake.

2.Darko Prebeg – temeljem upućene ponude prihvaća se kupnja pet (5) komada knjiga pod nazivom “Međimurje 1941. – Međimurje u Hortyjevoj Mađarskoj (1941.-1944.)” u iznosu od 225,30 kuna po jednoj knjizi. Navedene će se koristiti za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

3.Dom za odrasle osobe Orehovica – temeljem podnesene zamolbe odobrava se donacija u iznosu od 1.000,00 kuna za kupnju božićnih poklona za šest (6) korisnika iz područja grada Mursko Središće koji su smješteni u Domu.

4.Lucija Bedić – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novačne nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna za primitak Dekanove nagrade i 2.000,00 kuna za primitak Rektorove nagrade u akademskoj godini 2020./2021.

5.PIS Shop d.o.o. – temeljem upućene ponude prihvaća se kupnja jedne (1) kapitalne knjige povijesti hrvatskog nogometa “Vječni derbi između Hajduka i Dinama” povjesničara Bože Ujevića u iznosu od 230,00 kuna i to za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

6.Dnevni boravak djece “Antun Bogdan” Čakovec – odobrava se isplata donacije u iznosu od 3.000,00 kuna za kupnju božićnih poklona.

  1. Valentina Petran – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata financijske pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za nabavu lijekova za dvije bolesne kćeri.

8.BDC d.o.o, Zagreb – prihvaća se ponuda u iznosu od 26.664,00 kuna za konzultantske usluge za podršku u provedbi projekta Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

9.Prihvaća se ponuda tvrtke Cosmos design d.o.o. u iznosu od 43.500,00 kuna s uključenim PDV-om za postavljanje gradskog sata na poziciji kosine gradskog parka vidljivo iz centra grada, gradskog parka, parkirališta,…

10.Društvo žena Mursko Središće – odobrava se pokroviteljstvo za humanitarnu akciju “Blagdan dobrote” s dodatnih 2.000,00 kuna za podmirivanje troškova većere obzirom što se odazvalo više ljudi nego inače i to na način da će Grad Mursko Središće platiti račun Motelu Ilonka gdje je i održana navedena akcija.

11.Greenika, obrt za savjetovanje – prihvaća se ponuda za usluge savjetovanja i izrada analize ili dokumentacije o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. za projekt Planinarska Eko kuća Bundek u iznosu od 37.500,00 kuna.

12.Obzirom na to što je odobreni za financiranje novi program projekta Zaželi u iznosu od 488.000,00 kuna u kojem su partneri općine Mala Subotica i Selnica te će ukupno deset osoba (4 osobe –  Mursko Središe, 4 osobe –  Mala Subotica i 2 osobe– Selnica) biti zaposleno kao gerontodomaćice te će tim putem šezdeset (60) starijih i nemoćnih osoba primati pomoć, zadužuje se voditeljica EU projekata za pokretanje postupka provedbe navedenog.

13.Zadužuje se viši referent za gospodarstvo i graditeljstvo za analizu i plan realizacije  radova na nogometnim objektima na području grada Mursko Središće obzirom na odobrena sredstva iz proračuna Grada.

14.Prihvaća se ponuda tvrtke Tegra d.o.o.  za sanaciju prekopa u Kolodvorskoj ulici i ulici Rade Končara u Murskom Središću u iznosu od 28.043,00 kuna s uključenim PDV-om.

15.Kao pomoć svim roditeljima za čiju djecu Grad Mursko Središće sufinancira boravak njihovog djeteta u vrtićima na području grada ili za roditelje djece kojima Grad sufinancira boravak u vrtićima van područja grada temeljem Pravilnika o sufinanciranju ili zasebnih odluka Povjerenstva, za mjesec SIJEČANJ 2023. godine Grad Mursko Središće će preuzeti plaćanje i roditeljskog udjela po ekonomskoj cijeni vrtića pa se tako u mjesecu siječnju neće izdavati uplatnice roditeljima, a vrtić će za djecu taj mjesec biti besplatan.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak


KLASA: 007-01/22-01/410

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 14.12.2022.

Skip to content