Zaključci 4. sjednice kolegija gradonačelnika

Svjetlo na kraju tunela
23/07/2021
Gradonačelnik Dražen Srpak uručio zahvalnicu Grada Mursko Središće Minersima
23/07/2021
Svjetlo na kraju tunela
23/07/2021
Gradonačelnik Dražen Srpak uručio zahvalnicu Grada Mursko Središće Minersima
23/07/2021

Zaključci 4. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.07.2021. godine na 4. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 

  1. Mlada i talentirana Rebecca Posavec primljena je na Glazbeni fakultet u Los Angelesu. Kako su troškovi studiranja iznimno veliki, grad će je financijski poduprijeti u realizaciji njezinog projekta. Rebecca Posavec će na blagdan Velike Gospe, 15.08., s posebnim gostom i maestrom klavira nastupiti na ljetnoj pozornici na šetnici uz Muru. Troškovi koncerta iznose 10.000,00 kuna. Trošak koncerta financirat će se iz EU projekta.

 

  1. Rebernik Sonja i Aleksandar – odobrava se sufinanciranje stručnog usavršavanja Dore Rebernik na Ljetnoj pijanističkoj školi koja se održava u Grožnjanu od 14.08. do 23.08.2021. godine u visini od 50% predviđenih troškova.

 

  1. Atletski klub Mursko Središće – odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju tradicionalne 15. Utrke grada Mursko Središće koja će se održati 28. kolovoza 2021. godine.

 

  1. Nogometni klub “Torpedo” – odobrava se pokroviteljstvo za obilježavanje 50. obljetnice osnutka i postojanja nogometnog kluba u visini od 5.000,00 kuna.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za pribavljanje ponuda za izradu ciljanih V. izmjena i dopuna Prostornog uređenja Grada Mursko Središće, zbog potrebe usklađenja Prostornog i Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/172

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 23.07.2021.

 

 

Skip to content