Zaključci 45. sjednice kolegija gradonačelnika

Večeras u Centru za kulturu „Rudar“ na rasporedu Ministričin muž – do ulaznice se može i neposredno prije predstave
02/04/2023
REGULACIJA PROMETA U REKONSTRUIRANOJ SELSKOJ ULICI U MURSKOM SREDIŠĆU
03/04/2023
Večeras u Centru za kulturu „Rudar“ na rasporedu Ministričin muž – do ulaznice se može i neposredno prije predstave
02/04/2023
REGULACIJA PROMETA U REKONSTRUIRANOJ SELSKOJ ULICI U MURSKOM SREDIŠĆU
03/04/2023

Zaključci 45. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.04.2023. godine na 45. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Vlatka Županec, Marko Jurović, Leonard Sanjković, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Domagoj Turk, Školska ulica 35, Peklenica – prima se na znanje Zamolba za donošenje i izradu Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje „Pocurke“ u Peklenici te će se kod prve izmjene Urbanističkog plana ista uzeti u obzir.
 2. Unimer, prerada sekundarnih sirovina d.o.o., Čakovec – daje se suglasnost za organizaciju akcija prikupljanja sekundarnih sirovina u suradnji s Dječjim vrtićem Maslačak Mursko Središće i Osnovnom školom Mursko Središće.
 3. Dom zdravlja Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura kao podrška u obilježavanju Međunarodnog dana sestrinstva.
 4. Vanja i Marko Cimerman, Hlapičina – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za treće dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće.
 5. Nevenka Breslauer – temeljem podnesene zamolbe odobrava se kupnja petnaest (15) komada knjiga „Sport i rekreacija u turizmu“ u iznosu od 14 eura/komad.
 6. Radioklub „Međimurje“ – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 929,00 eura, a prema Ugovoru o financiranju projekata i programa udruga.
 7. Kajakkanu klub „Mura“ Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 1.000,00 eura prema Ugovoru o financiranju projekata i programa udruga i to za nabavu sigurnosne opreme za vodu.
 8. Agro Arca 2023., 14. međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji koji će se održati u Gradu Prelogu od 12. do 14. svibnja – prima se na znanje održavanje navedenog te se pozivaju inovatori, obrtnici, poduzetnici, OPG-ovi, male, srednje i velike tvrtke, udruženja inovatora, poduzetnika, obrtnika, zadruge, znanstvena zajednica, mladi – učenici osnovnih i srednjih strukovnih škola da se prijave i to online na web stranici agro-arca.com ili www.inovatorstvo.com
 9. Igor Vinko i Karmen Šardi Vinko – prima se na znanje Zamolba za izmjenu Prostornog plana Grada Mursko Središće te će se kod prve izmjene Prostornog plana ista uzeti u obzir.
 10. Zadužuju se pročelnica Ureda grada, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica EU projekata za pokretanje postupka javne nabave u svrhu adaptacije Sokolskog doma – stare sportske dvorane. Navedeni projekt vodit će pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.
 11. Zadužuju se pročelnica Ureda grada, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica Eu projekata da se pokrenu pripreme za pokretanje postupka javne nabave za dogradnju dječjeg vrtića Maslačak. Navedeni projekt vodit će pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.
 12. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za žurno postavljanje nadstrešnice za putnike u Selskoj ulici u Murskom Središću kod trafostanice gdje će biti autobusno stajalište.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:   Dražen Srpak

KLASA: 007-01/23-01/74

UR.BROJ: 2109/11-23-01/1-1

Mursko Središće, 03.04.2023.

Skip to content