Zaključci 59. sjednice kolegija gradonačelnika

Božićnice za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće
17/10/2023
GRADONAČELNIK DRAŽEN SRPAK ODRŽAO PRIJEM ZA STUDENTE
22/10/2023
Božićnice za umirovljenike s područja Grada Mursko Središće
17/10/2023
GRADONAČELNIK DRAŽEN SRPAK ODRŽAO PRIJEM ZA STUDENTE
22/10/2023

Zaključci 59. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.10.2023. godine na 59. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Leonard Sanjković, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Lucija Vrbanić) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Nogometni klub „Rudar“ Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje Sportske dvorane Mursko Središće dana 16. i 17. prosinca.2023.g zbog održavanja malonogometnog te se zadužuje savjetnica za pripremu i vođenje projekata i EU fondove za komunikaciju s udrugama u vezi korištenja sportske dvorane.
  2. Društvo žena Mursko Središće – odobrava se pokroviteljstvo za humanitarnu akciju “Blagdan dobrote” koja će se održati u Pansionu Ilonka, i to u vidu financiranja večere za nemoćne, starije i usamljene osobe s područja grada Mursko Središće.
  3. Zadužuje se komunalno redarstvo da organizira sastanak s predstavnikom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Mursko Središće, predsjednikom Mjesnog odbora Sitnice, predsjednikom Mjesnog odbora Hlapičina te predstavnikom romskog naselja Hlapičina te da se utvrdi način rješavanja pasa u romskim naseljima koji su isključeni iz nadzora jer nisu mikročipirani na način da se svi psi mikročipiraju, cijepe protiv bjesnoće, a nakon toga će se pristupiti kastraciji. Vlasnici pasa se obvezuju da se psi drže sukladno Zakonu i važećim odlukama Grada Mursko Središće o zbrinjavanju kućnih ljubimaca. Rok za provođenje navedenog je 90 dana. Nalaže se komunalnom redarstvu da za istu koristi asistenciju policije, Azila za zaštitu životinja, veterinarskog inspektora te nadležnih tvrtki za takve postupke. U slučaju otpora vlasnika nečipiranih pasa Grad Mursko Središće će prema svima biti prisiljen pokrenuti adekvatne kaznene postupke.
  4. Košarkaški klub Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje Sportske dvorane Mursko Središće dana 30.10.2023. godine zbog održavanja turnira U11 Komarac 2023 te se zadužuje savjetnica za pripremu i vođenje projekata i EU fondove za komunikaciju s udrugama u vezi korištenja sportske dvorane.
  5. Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR – prihvaća se ponuda za izvršenje poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, gospodarenja otpadom, zaštite od požara i djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2023./2024. godinu u mjesečnom iznosu od 155,00 eura s uključenim PDV-om
  6. Trkački klub Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe prihvaća se pokroviteljstvo nad zadnjim kolom Lige rudar u vidu financiranja pehara, medalja i okrijepe.
  7. Prihvaća se ponuda tvrtke Alpro Šardi d.o.o. Selnica u iznosu od 1.509,18 eura za izvođenje stolarije na objektu NK Hajduk Štrukovec,
  8. Prihvaća se ponuda tvrtke Proton d.o.o., Gornji Kneginec u iznosu od 3.562,50 eura za izradu i montažu nove zapornice na parkiralištu uz Šetnicu sv. Barbare, a za potrebe zatvaranja kanalizacijskog priključka prilikom visokog vodostaja rijeke Mure i za sanaciju postojeće zapornice na potezu oborinske odvodnje Gornjeg potoka u rijeku Muru.
  9. Prihvaća se ponuda tvrtke Renoart d.o.o. iz Turčišća za izradu 1000 komada promotivnih materijala za sigurnost u prometu, a za potrebe provođenje aktualnih preventivnih projekata, akcija i aktivnosti na području grada Mursko Središće od strane Policijske postaje Mursko Središće.
  10. Grad Mursko Središće s danom 27. Listopadom 2023. godine na svojoj internet stranici objavljuje Javni poziv studentima za prijavu i nagrađivanje diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, magisterija i doktorata na teme vezane uz kulturni, sportski, gospodarski ili ini život područja grada Mursko Središće. Rok za prijavu je do 12. studenog 2023. godine, a javni poziv obuhvaća radove od 01. listopada 2022. do 01. listopada 2023. godine. Pozivaju se student da se prijave na isti putem email adrese grad@mursko-sredisce.hr

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/23-01/ 08

UR.BROJ: 2109-11-23-01-1

Mursko Središće, 26.10.2023.

Skip to content