Zaključci 68. sjednice kolegija gradonačelnika

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
26/03/2024
Uskršnja čestitka gradonačelnika Srpaka
29/03/2024
21. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
26/03/2024
Uskršnja čestitka gradonačelnika Srpaka
29/03/2024

Zaključci 68. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.03.2024. godine na 68. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Pokreću se potrebne aktivnosti u vidu promjene prostornog plana, izmjene idejnih rješenja te ostale potrebne dokumentacije oko projekta omogućavanja vezova u lučici te postavljanja jedne manje skele uzvodno od lučice. Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za navedeno.

2.Obzirom na spremnost potrebne dokumentacije te riješene pravno imovinske poslove zadužuje se savjetnica za vođenje i provedbu EU projekata i savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za komunikaciju s konzultantima u svrhu prijave projekta ulice Augusta Šenoe u mjeru 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

3.Zadužuju se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove  i savjetnica za opće i upravne poslove za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju društvenog doma u naselju Sitnice. Obzirom što je Gradu Mursko Središće putem projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dodijeljeno 100.000,00 eura, a idući tjedan će od udruge Kalisara biti također dodijeljeno 100.000,00 eura omogućeno je financiranje prve faze izgradnje društvenog doma, a što obuhvaća zemljane radove i temeljnu ploču. Naselje Sitnice nema nikakav društveni prostor pa se čak i izbori održavaju u privatnim kućama, Mjesni odbor nema svojih prostorija niti pak postoji bilo kakva društvena prostorija u kojoj bi se mogle održavati razne društveno edukativne aktivnosti. Grad Mursko Središće prethodno je ishodio projektnu dokumentaciju dok će se gradnja financirati isključivo putem sredstava državnog proračuna ili EU fondova.

4.Zadužuje se savjetnica za opće i upravne poslove za raspisivanje natječaja za referenta za knjigovodstvo i računovodstvo zbog upražnjenog mjesta.

5.Zadužuje se Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za pripremu manifestacije „Prvomajski grah“ na ŠRC Zalešće.

6.Zadužuje se komunalni odjel za raspisivanje postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju Društvenog doma u Križovcu.

7.Zadužuje se komunalni odjel za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu prostornog plana Grada Mursko Središće kao prostornog plana nove generacije.

  1. Obzirom na najavu Ministarstva turizma i sporta da su planirana sredstva za dodjelu Gradu Mursko Središće za potrebe zamjene parketa u sportskoj dvorani zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i savjetnica za opće i upravne poslove za pokretanje postupka javne nabave za zamjenu parketa u novoj sportskoj dvorani.
  2. Temeljem podnesene zamolbe Međimurske zaklade solidarnosti Katruža odobrava se uplata 0,15 eura po stanovniku kao članarina navedenoj zakladi.

10.Obzirom što je tradicija i umijeće skelarenja u kontinentalnoj Hrvatskoj dobilo svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra, a na području grada Mursko Središće se nalaze dvije skele dok se planira i treća, zadužuje se Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za provođenje sustava mjera zaštita tradicije i umijeća skelarenja.

11.Matica hrvatska – temeljem podnesene zamolbe odobrava se kupnja 5 komada knjige „Antologija međimurske popijevke“ u iznosu od 30,00 eura po primjerku.

12.Crkveni zbor Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe, a za potrebe učestvovanja na humanitarnom koncertu Marijini obroci u sv. Juriju u Trnju, 28.4.2024.godine odobrava se prijevoz te se isto tako odobrava za potrebe hodočašća u Đakovu 1.500,00 eura iz sredstava za vjerske zajednice.

13.NK Rudar Mursko Središće– temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od  500,00 eura nad utakmicom u sklopu nogometnog prvenstva Međimurja za veterane – skupina C.

14.Međimurska zaklada solidarnosti Katruža – odobrava se kupnja 20 komada ulaznica za koncert „Međimurje v srcu – prijatelji za Katružu“ po cijeni od 7,00 eura po ulaznici

  1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade , te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju slijedeći vatrogasci iz Križovca: Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Marko Strojko, Josip Frančić, Zdravko Strojko, Gabrijel Jambrošić, Roberto Horvat, Luka Leček, Mihael Murković.

16.Na temelju zahtjeva Mjesnog odbora Peklenica, a u svrhu zaštite privatnog posjeda kod Spomen parka naftaštva od četiri tražene ponude prihvaća se najpovoljnija ponuda tvrtke Blažon u iznosu od 2.112,86 eura s uključenim PDV-om za postavljanje panelne ograde.

17.Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za postavljanje vibro traka u svrhu smanjivanja prometa u naseljima Križovec iz smjera Miklavca i Peklenice, Peklenica iz smjera Križovec, Vratišinec i Mursko Središće, Mursko Središće iz smjera Peklenice te Hlapičina iz smjera Sveti Martin na Muri uz 50% sufinanciranja od Županijske uprave za ceste, dok se u naselju Brezje na temelju analize planira postaviti u najskorijem vremenu kamera za nadzor brzine.

18.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave od traženih osam (8) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Kabel-mont d.o.o. iz Domašinca u iznosu od 21.152,50 eura s uključenim PDV-om za postavljanje javne rasvjete na nogometnom igralištu NK Plavi Peklenica.

  1. Zadužuje se odjel za komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za presadnice proljetne i jesenske sadnje.

20.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave od traženih (3) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Brid d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 12.223,75 eura s uključenim PDV-om za opremanje Sokolskog doma sportskom opremom.

21.Stoji grad j.d.o.o., Zagreb – temeljem podnesene zamolbe odobrava se zakup ¼ stranice brošure „Heroji Domovinskog rata“ u iznosu od 270,00 eura.

22.Zadužuju se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i savjetnica za opće i upravne poslove za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju pješačko biciklističke staze u naselju Peklenica – od ulaska od strane Murskog Središća do trgovine Kitro.

  1. Temeljem raspisanog Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće gradonačelnik predlaže: za nagradu Grada Mursko Središće za životno djelo „Dr. Jakov Kostović“ – Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće obzirom što ove godine obilježavaju 50. godina od osnutka te ostvaruju zavidne rezultate. Za Povelju „Počasni građanin grada Mursko Središće – g.Željko Medved za izniman doprinos iz područja tehničke kulture i informatike. Za Povelju “Lapornik” – g.Branko Srpak za dugogodišnji sportski rad, promicanje obrtništva, modeliranje brodova.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/08

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 29.03.2024.

Skip to content