Zaključci 69. sjednice kolegija gradonačelnika

Novo ulaganje u Peklenicu – rasvjeta na nogometnom igralištu NK Plavi
11/04/2024
U Mursko Središće preko milijun eura za energetsku obnovu sportske dvorane
11/04/2024
Novo ulaganje u Peklenicu – rasvjeta na nogometnom igralištu NK Plavi
11/04/2024
U Mursko Središće preko milijun eura za energetsku obnovu sportske dvorane
11/04/2024

Zaključci 69. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.04.2024. godine na 69. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Mateja Novak, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić, Leonard Sanjković) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Obzirom što je doneseni novi Zakon o šumama temeljem kojeg će jedinice lokalne samouprave nadalje biti oslobođene od plaćanja troškova izdvajanja iz šumske osnove te opće koristi funkcija šuma zadužuje se savjetnica za opće i upravne postove za pokretanje ponovnog postupka proširenja Gospodarske zone „Brezje“. Naime, u prvom postupku prema starom Zakonu Grad Mursko Središće imao je obavezu platiti 632 tisuće eura, a promjenom Zakona te obveze više nema

2.Grad Mursko Središće već dvije godine oslobađa roditelje plaćanja roditeljskog dijela vrtića u siječnju i u rujnu kako bi zbog povećanih troškova u tim mjesecima rasteretili roditelje. Ove godine već je u siječnju vrtić za roditelje bio besplatan te se na iduće Gradsko vijeće upućuje prijedlog da roditelji budu oslobođeni plaćanja roditeljskog udjela za mjesec rujan.

3.Zadužuje se odjel za komunalne poslove i Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za postavljanje i organizaciju mjesta za slikanje na šetnici svete Barbare.

4.Zadužuje se Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za organizaciju manifestacije „Što smo, kaj smo i kak kuhamo“, a radi se o manifestaciji gdje se mjesni odbori natječu u kuhanju te se hrana kasnije dijeli posjetiteljima. Manifestacija će se održati na izletištu „Fusek“ i to 18. svibnja 2024. godine.

5.Zadužuje se Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ za organizaciju tradicionalne utakmice „Gornji i donji kraj“ i to dana 31. svibnja 2024. godine.

6.Program „Ljeta uz Muru 2024.“ započinje 14. lipnja s otvorenje Europskog nogometnog prvenstva, gdje će se utakmice Hrvatske reprezentacije prenositi na velikom platnu u šatoru, te se nastavlja kroz mjesec lipanj i srpanj, a Dan Grada održat će se 27. lipnja te se zadužuje Turistička zajednica područja „Mura i gorice“ da u roku od tjedan dana objavi i započne s promocijom kompletnog programa manifestacije „Ljeto uz Muru 2024.“

7.UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA JUG-ČAKOVEC – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura za projekt „Put u Međugorje i obilazak Sarajeva“

8.Udruga HVIDR-a Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u  maksimalnom mogućem iznosu od 663,00 eura iz sredstava rezerve za projekt „Hodočašće branitelja s obiteljima – Hodočašće mira“

9.NK „Mura“ Hlapičina – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 4.000,00 eura za postavljanje grijanja i nabavu sportske opreme i to prema Ugovoru o financiranju udruga

  1. Hrvatska udruga Benedikt – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura za tiskanje „Knjige pjesama“

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/ 09

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 11.04.2024.

Skip to content