Zaključci 8. sjednice kolegija gradonačelnika

Održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće
23/09/2021
Murs-Ekom proširuje svoju djelatnost na sve pogrebne usluge
27/09/2021

Zaključci 8. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.09.2021. godine na 8. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

  1. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Čakovec – prima se na znanje Aneks Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe za spašavanje, Stanica Čakovec na prostoru koji pokriva grad Mursko Središće. Grad Mursko Središće podržava određeno povećanje, međutim visina povećanja bi se trebala usuglasiti na kolegiju gradonačelnika i načelnika kako bi za sve gradove i općine bilo isto.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada, v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i voditeljica Turističke zajednice za pokretanje jednostavne nabave za uređenje podova u Spomen domu rudarstva.

 

  1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za pokretanje jednostavne nabave za izvođenje elektroinstalaterskih radova u Spomen domu rudarstva kao preduvjet za daljnje uređenje objekta kroz EU projekt “Energy Tour”.

 

  1. Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti za raspisivanje javnog poziva za “Osobu godine Grada Mursko Središće”.

 

  1. Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti za objavu poziva umirovljenicima s područja Grada Mursko Središće za dostavu dokumentacije kako bi ostvarili pravo na bon povodom božićno – novogodišnjih blagdana. Dokumentacija će se dostavljati u ured Podružnice umirovljenika u uredovno radno vrijeme podružnice.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2021/2022. Za akademsku godinu 2021/2022 raspisat će se natječaj za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za studije neodređenog smjera.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za uređenje gradskog groblja i groblja Peklenica – Križovec povodom blagdana Svi sveti.

 

  1. Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti za raspisivanje javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (godišnja nagrada za sportaša i sportašicu godine – pojedinci, godišnja nagrada za momčad godine – članovima sportskih ekipa u ekipnom sportu, godišnja nagrada za rekreativca i rekreativku godine – pojedinci, godišnja nagrada za rekreacijsku momčad godine).

 

  1. Grad Mursko Središće i Grad Lenti partneri su u EU projektu “Cross Cultural Tool Kit” kroz koji se financiraju manifestacije i događaji. U sklopu projekta zajednički će se organizirati proslava Martinja i to u Gradu Mursko Središće 11.11.2021.g., a u gradu Lenti 13.11.2021.g. Želja je da u programu proslava sudjeluju kulturno umjetnička društva s područja Grada Mursko Središće i Grada Lenti, a isto tako i građani s obiju gradova.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/223

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 27.09.2021.

 

 

Skip to content