Zbog radova na aglomeraciji privremeno se zatvara dio Martinske ulice

Nagrade i zahvalnice zaslužnim građanima i udrugama
12/03/2021
Aktualni sat – 25.sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Kristijan Antolović
13/03/2021
Nagrade i zahvalnice zaslužnim građanima i udrugama
12/03/2021
Aktualni sat – 25.sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Kristijan Antolović
13/03/2021

Zbog radova na aglomeraciji privremeno se zatvara dio Martinske ulice

Zbog nedovoljne širine koridora na dijelu trase izvođenja radova na Županijskoj cesti ŽC 2003 (Martinska ulica) u gradu Mursko Središće u periodu od 15. ožujka do 30. travnja 2021.g. pristupiti će se zatvaranju dijela Martinske ulice za sav promet osim stanara, te se promet vodi obilaznim pravcima.

 

Predviđena su dva obilazna pravca:

 

–  OBILAZNI PRAVAC 1 – promet se iz smjera naselja Vrholjan usmjerava sa Županijske ceste ŽC 2003 kod kružnog toka na Županijsku cestu ŽC 2005 u smjeru naselja Selnica prema Državnoj cesti DC 209 ili Županijskoj cesti ŽC 2006 u naselju Selnica gdje se dalje preusmjerava u smjeru grada Mursko Središće na Tekstilnu ulicu Županijskom cestom ŽC 2006 (naselje Selnica – preko Črne Mlake) ili Državnom cestom DC 209 (Štrukovec – Mursko Središće)

 

– OBILAZNI PRAVAC 2 – promet se iz smjera naselja Peklenica i Republike Slovenije usmjerava Državnom cestom DC 209 do raskrižja Državne ceste DC 209 i Županijske ceste ŽC 2006 (raskrižje ulica Josipa Broza Tita i Tekstile ulice u gradu Mursko Središće) na Tekstilnu ulicu, te se Županijskom cestom ŽC 2006 usmjerava u smjeru naselja Selnica (kroz Črnu Mlaku) do raskrižja sa ŽC 2005 (raskrižje ulice Zrinskih i Čakovečke ulice u naselju Selnica), te se  promet preusmjerava na Županijsku cestu ŽC 2005 u smjeru naselja Vrhovljan prema Svetom Martinu na Muri.

Skip to content