Zbog velikih vrućina opasnosti od požara su velike

Vikend u CZK Rudar – predavanje o prvoj pandemiji koronavirusa i tri filmska hita
20/07/2022
Saznajte kakva je bila pandemija koronavirusa u Međimurju prije 130 godina
22/07/2022
Vikend u CZK Rudar – predavanje o prvoj pandemiji koronavirusa i tri filmska hita
20/07/2022
Saznajte kakva je bila pandemija koronavirusa u Međimurju prije 130 godina
22/07/2022

Zbog velikih vrućina opasnosti od požara su velike

Iz grada Mursko Središće u dogovoru sa sva tri gradska DVD-a šalju apel građanima na dodatni oprez.

Već desetak dana svjedoci smo iznimno visokih temperatura diljem Europe a sada stiže toplinski val i do nas. Gradonačelnik Dražen Srpak je kontaktirao sva tri gradska DVD-a u svezi provjere njihove spremnosti a i preventivnog djelovanja zbog povećane opasnosti od požara zbog velikih vrućina. Sva tri DVD-a mogu brzo i efikasno odgovoriti na moguće ugroze , međutim ono što  je najvažnije u preventivi neželjenih događaja je poštivanje elementarnih pravila od strane građana.

Stoga se upućuje zamolba da se nikako ne pali vatra na otvorenom prostoru te da se pazi i na sve druge moguće uzroka izazivanja požara sa naglaskom na moguća namjerna zapaljenja u svrhu čišćenja otvorenog prostora, zapaljenja slame ili strništa od žetve ili pak spaljivanja smeća ili sekundarnih sirovina. Svakako treba upozoriti sugrađane i osobno ako čine neke radnje koje bi mogle pridonijeti požarima te obavijestiti komunalno redarstvo o tome. Pridržavajući se navedenog značajno se može smanjiti opasnost od požara.

Skip to content