Dugo nije bilo življe u Hlapičini

I SA DRUGE STRANE JE HRVATSKA
17/08/2022
Za sport i rekreaciju potrebni su dobri uvjeti
17/08/2022

Dugo nije bilo življe u Hlapičini

Danas je gradonačelnik održao sastanak sa predsjednikom Mjesnog odbora Hlapičina,  Dragutinom Stojko, a koji je ujedno i dugogodišnji predsjednik „NK Mura“ Hlapičina. Teme sastanka su bile vezane uz rad Mjesnog odbora te potrebitih ulaganja u sportske prostorije i terene „NK Mure“ koja je zapravo jedina registrirana udruga u Hlpičini, ali svakako ne treba zaboraviti ni Društvo žena koje su vrlo aktivne kod svih događanja u naselju Hlapičina, a i onih gradskih događaja.

Predsjednik Mjesnog odbora je rekao da je trenutno najvažnije pitanje u Hlapičini asfaltiranje cesta nakon aglomeracije. Odgovor gradonačelnika je sljedeći: a) prije tri mjeseca dok još naselje Hlapičina nije bilo spremno za asfaltiranje, provedeni je postupak javne nabave za dio cesta čije se asfaltiranje financira iz gradskog proračuna te je iz toga vidljivo da su uvjeti za financiranje bili spremni prije nego su radovi bili gotovi te to apsolutno nije uzrok za to što još uvijek nije započelo asfaltiranje cesta, a ista stvar se odnosi i na naselje Peklenica; b) zadnjih mjeseci održano je više sastanaka na tu temu sa naručiteljem radova Međimurskim vodama, izvođačem Tegrom te nadzorom na projektu aglomeracije.

Zadnji sastanak bio je 03. kolovoza u Međimurskim vodama u Čakovcu, a koji je gradonačelnik revoltiran sporošću sanacije cesta te nedefiniranim rokovima napustio, a nakon toga se čini da se ipak stvari puno žurnije pokreću te bi tko po riječima direktora Tegre Kolarića te ravnateljice ŽUC-a Đurđe Hamer asfaltiranje u Hlapičini i županijske i svih ostalih cesta trebalo vrlo skoro započeti, a ista stvar odnosi se i na naselje Peklenica; c) u susjednim naseljima Općine Sveti Martin te u samom Murskom Središću, radovi na aglomeraciji su započeli godinu dana prije nego u naseljima Hlapičina i Peklenica i to je razlog što su ulice u tim naseljima uglavnom sanirane; d) Grad Mursko Središće nije naručitelj radova već jedino poligon za kopanje. Ali, aglomeracija se bez kopanja ne može izgraditi te nam je ipak uz sva objektivna nezadovoljstva obzirom na značaj u zaštiti voda svakako potrebno strpljenje; e) projekt se polako privodi kraju. Do kraja godine će uglavnom većina toga biti završena, a time će onda prestati poteškoće koje naši građani već duže vrijeme uglavnom strpljivo podnose; f) Udio grada u projektu aglomeracije iznosi oko 4,5 milijuna kuna, a za sve ceste koje su posredno ili neposredno obuhvaćene projektom aglomeracije utrošeno je oko 17 milijuna kuna, a i za ovaj završetak u naselju Hlapičina i Peklenica sredstva su osigurana.

Predsjednik Mjesnog odbora zadovoljan je odgovorom gradonačelnika. U sklopu projekta aglomeracije i sanacije cesta također se uređuje i oborinska odvodnja te će se to odraditi i u naseljima Hlapičina i Peklenica.

Hlapičina još uvijek ima svoj vodovod uz onaj gradski sa odličnom i ispravnom vodom. Grad Mursko Središće ne misli poduzimati nikakve aktivnosti kojima bi se Hlapičinski vodovod stavio izvan korištenja. Već upravo suprotno, tražio je da se kanalizacijske cijevi oko bunara zavare kako u budućnosti ne bi došlo do eventualnog zagađenja tog vodocrpilišta.

Predsjednik Mjesnog odbora također je naglasio potrebu za geosnimanjem terena na lokalitetu Kaštel obzirom što postoje indicije da je tu bilo nekih značajnijih povijesnih građevina, a čiji bi se temelji takvim snimanjem trebali pronaći. Gradonačelnik je obećao da će se u proračun za 2023. godinu osigurati sredstva za istu.

U Hlapičini je izgrađena prekrasna srkva sv. Ane, a koja je lani uz pomoć MRRFEU obnovljena, kraj nje se planira urediti parkiralište i postaviti fontana, a to će se također planirati u proračun za 2023/2024. godinu. Ove godine se realizira biciklistička staza između naselja Mursko Središće i Peklenica, a njezina realizacija bila je uvjetovana sa postavljanjem kanalizacijskih cijevi u tom pojasu. Dok se za 2023. i 2024. godinu planira izgraditi biciklistička staza između naselja Mursko Središće i Hlapičina, a također je uvjetovana postavljanjem kanalizacijskih cijevi između ta dva naselja te će u tom cilju grad osigurati sredstva za sufinanciranje gradnje.

Stara škola Hlapičina sačuvana je od rušenja. Zgrada je privremeno sanirana, izrađeni su projekti za njenu prenamjenu u centar za posjetitelje te se stalno prati mogućnost prijave za financiranje gradnje iz nekog od javnih poziva EU.

NK „Mura“ je najznačajnija udruga u naselju Hlapičina te okuplja ljude. NK „Mura“ je kao i svi ostali gradski nogometni klubovi dobila 35 tisuća kuna uz tekuće i kapitalne donacije koje su kroz godine višestruko povećane, a iskoristila ih je za uređivanje novih sanitarnih prostora te povećanja društvenih prostorija. Za završetak tog projekta grad će im ove godine dodijeliti još 35 tisuća kuna, a za projekt navodnjavanja, koji na igralištu NK „Mure“ zapravo već postoji ali ga treba rekonstruirati Grad Mursko Središće će u 2023. godini u proračunu uz kapitalne i tekuće donacije osigurati još 35 tisuća kuna.

U idućem razdoblju također postoji potreba za uređenjem još jednog nogometnog igrališta do već postojećeg, a za koje je teren već djelomično pripremljen koje bi služilo NK „Muri“, mnogim ekipama koje dolaze na pripreme u toplice Sveti Martin te školi nogometa „Rudar“, a po potrebi i gradskom treće ligašu NK „Rudaru“.

Gradonačelnik je pohvalio rad Mjesnog odbora Hlapičina, naročito njegovog predsjednika Dragutina Stojka sa zaključkom da dugo nije bilo življe u Hlapičini.

Svi zacrtani i potrebiti projekti će se kao i oni do sada po planu i dogovoru realizirati.

Skip to content