22. digitalna sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Radovi na izgradnji rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Matije Gupca
17/10/2020
Pitanja sa 22. sjednice gradskog vijeća održane elektronskim putem
19/10/2020
Radovi na izgradnji rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Matije Gupca
17/10/2020
Pitanja sa 22. sjednice gradskog vijeća održane elektronskim putem
19/10/2020

22. digitalna sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

Za četvrtak 15. listopada 2020. godine bila je sazvana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće u dvorani Centra za kulturu „Rudar“. Obzirom što je jedan gradski vijećnik i pročelnik bio u dužem neposrednom kontaktu sa supružnikom oboljele osobe od Covid-a te još jedna gradska djelatnica u sličnom kontaktu, s tim osobama i sa svim gradskim stručnim službama te zbog općenite situacije s Covid 19 odlučeno je da se sjednica prema napucima Ministarstva uprave održi digitalnim putem te je vijećnicima upućeni dopis da se rok za moguće upite po točkama Dnevnog reda, za postavljanje pitanja gradonačelniku i glasanje produžuje do ponedjeljka 19. listopada 2020. godine. Digitalnoj sjednici od petnaest vijećnika pristupilo je njih trinaest, a usvojene su sve točke Dnevnog reda većinom glasova. Dnevni red sjednice bio je sljedeći:

1.Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće za 2019./2020.

pedagošku godinu,

2.Godišnje izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće

za 2019. godinu,

3.Usvajanje stajališta Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o nenasilju u političkom

djelovanju,

4.a) Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko

Središće  za razdoblje 01.01.2020.godine do 30.06.2020. godine,

  1. b) Prijedlog Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa od 01.01.2020.g.-30.06.2020.g.

5.a) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko

Središće za 2020. godinu,

  1. b) Prijedlog Odluke o II Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine,
  2. c) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.,
  3. d) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2020.godinu,
  4. e) Prijedlog II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. godinu,

6.Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Mursko Središće,

7.Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine,

8.Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i

namještenika u upravnim tijelima Grada Mursko Središće,

9.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada

Mursko Središće,

10.Prijedlog Odluke o načinu stjecanja prava obavljanja komunalne djelatnosti –

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Mursko Središće

 

 

Pod točkom jedan i dva dana su godišnja izvješća o radu dječjeg vrtića „Maslačak“ i Gradske knjižnice i čitaonice, a iz izvješća je vidljivo da obje javne ustanove rade dobro, da su dobro organizirane i vođene i da provode zacrtane programe i kurikulume.

 

Pod točkom tri usvojeno je stajalište Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o nenasilju u političkom djelovanju, a potaknuto nedavnim nemilim događajem. Tako se u stajalištu navodi da Gradsko vijeće izražava svoj nedvojbeni stav nenasilja u političkom djelovanju bilo protiv predstavničke ili izvršne vlasti, a pogotovo ako je povod političko djelovanje ili javno izgovorena riječ. Stajalište se odnosi i na moguće verbalno nasilje preko društvenih mreža ili neprimjerenim javnim istupanjem preko medija. Nažalost, ova točka nije usvojena jednoglasno.

 

Točka broj četiri Dnevnog reda je Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće  za razdoblje 01.01.2020.godine do 30.06.2020. godine. Polugodišnjim obračunom proračuna Grad je ostvario višak poslovanja u iznosu od 5.120.149,42 kuna dok je preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio 5.824.864,00 kuna što ukupno na dan 30.06.2020. daje manjak u iznosu od 704.714,58 kuna. Manjak je nastao zato jer su investicije kao što su dječji vrtić i investicija u zoni u potpunosti završene i plaćene, a povrat novca iz Europske unije još uvijek nije stigao te obzirom što je prije nekoliko dana bila kontrola na terenu za dječji vrtić i to bez primjedbi, a uskoro će biti i za investiciju u Gospodarskoj zoni, vjerujemo da će preostali novac brzo stići te će se to sve poravnati i na kraju godine će biti ostvareni višak poslovanja. Trenutno stanje žiro računa je oko dva milijuna kuna i ne postoje nikakve značajnije obveze Grada prema dobavljačima. Važno je istaknuti još da iako je cijela godina u znaku Covid-a nema pada prihoda od poreza dok je 17% manji priliv sredstava iz fonda za fiskalno izravnanje te je zbog toga potreban oprez u rashodima. Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 43% od planiranih sredstava što je svakako dobar pokazatelj. Financijsko poslovanje Grada je stabilno i uredno.

 

Točka broj pet  je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada

Mursko Središće za 2020. godinu. Ovim drugim izmjenama proračun Grada Mursko Središće

iznosit će 36.918.000,00 kuna što je povećanje za 1.282.000,00 kuna. Najveća povećanja su

kod projekata Zaželi, održavanja javnih površina zbog sve većeg standarda, kod ulaganja u

zgradu nove gradske uprave zbog preseljenja, pomoći srednjoškolcima, obiteljima i

kućanstvima te tekućih donacija u sportu. Značajnija smanjenja su na manifestacijama

obzirom što nisu bile održane. Na kraju godine će zasigurno biti još jedan tehnički rebalans

proračuna kojim će se sve stavke uravnotežiti.

 

Pod točkom broj šest mijenjan je Statut Grada i to samo zbog preseljenja gradske uprave te je nova adresa Trg braće Radića 4, Mursko Središće.

 

Točkom broj sedam gradonačelnik je ispunio svoju obvezu o davanju izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.godine.

 

Osmom točkom Gradsko vijeće donijelo je visine koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Mursko Središće i to isključivo iz razloga moguće potrebe za zaposlenjem višeg referenta za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zbog velikih projekata koji se provode.

 

Točkom broj devet izmijenjena je Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Mursko Središće. Naime, Grad je svojom odlukom imao propisano oslobođenje od plaćanja za domaćinstva u kojima ukupni prihod ne prelazi 1.000,00 kuna po članu domaćinstva dok je Uredbom Vlade propisano da je to 800,00 kuna te smo to nažalost silom zakona trebali izmijeniti.

 

Obzirom što ističe koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Mursko Središće mora se osnovati stručno povjerenstvo za koncesiju i pripremu javnog natječaja za dobivanje tih poslova dok se sa sadašnjim koncesionarom na temelju mogućnosti iz zakona sklapa aneks ugovora do najviše godinu dana od isteka ugovor o povjeravanju obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Mursko Središće. Gradonačelnik će svojom odlukom osnovati stručno povjerenstvo koje će za iduće Gradsko vijeće pripremiti tekst natječaja.

 

Nadamo se da će se situacija s bolesti Covid 19 popraviti te da će se sjednice moći normalno održavati, a što je bila želja i u slučaju ove sjednice.

Skip to content